Referat

Referat af møde i Vestmøn Lokalforum mandag den 23.8.2021 i Præstegården.

Tilstede: Line Bigum, Tina Preus Hansen, Jørn Svenstrup, Per Skov og Marianne Boje.

Dagsorden:

Meddelelser fra pop up mødet

Meddelelser fra mødet i Hårbølle Havn

Ansøgning fra Aimee

Andet

Eventuelt.

AD.1

3 emner på pop up mødet: Bosætning, turisme og erhverv.

Der var godt besøgt. Der kom 11 politikere. 2 repræsentanter fra kommunen.

Der var ca. 16 borgere.

Kommunen synes, at det er en mægtig god ide med et bosætterhus, men der følger ingen penge med. Det kan være en mulighed at etablere en lejlighed i et af forsamlingshusene.

Et forslag til at samarbejde med erhvervslivet om at få forslag til projekter, der kan opfylde mål for mange.

Vi afventer et udspil fra Sekretariatet for børn og unge, hvor der fokuseres på børn og unges fritidsliv. Der indkaldes til et møde i oktober.

Der kom ingen konkrete forslag angående turisme.

Politikerne vil tage fat i administrationen, så der måske kan skæres noget af ekspeditionstiden for behandling af ansøgninger, byggetilladelser m.m.

AD.2

Nyt fra Havnen

Der blev redegjort for status på havneprojektet, der er blevet udskudt på grund af store forhøjelser på på materialer, så der skal en ny udbudsrunde til. Det sker i uge 35 og tilbuddene skal indgives i uge 38. Man forventer at kunne fremlægge de nye tilbud for politikerne primo oktober.

AD.3

Ansøgning:

Vi skriver et afslag, da vi ikke giver penge til løn” Marianne skriver.

AD.4

Generalforsamling:  

Dagsorden: 

Vi vil gerne arbejde for: Vi skal tænke på, hvilke visioner Vestmøn Lokalforum har, og hvilke projekter vi gerne vil arbejde med.

AD.5

Eventuelt

Næste møde 6. september 2021 på Ny Gammelsø kl. 19.00. Lena Emilo

Peter Bysted har inviteret Per Skov til at være gå ind i i arbejdsgruppen om mejerigruppen.

Forespørgsel angående den Røde Lade. De er støt ind i problemer. Kan Lokalforum gå ind over for kommunen. Det tages op på næste møde.

Invitere Gabriel Hvidesten Rasmussen til generalforsamlingen, så han  uddybe ideerne og planerner for projektet..

Referent :Marianne


Referat af lokalrådsmøde14.8.18

Hent referatet som pdf her:

Referat af lokalrådsmøde 14.08.18.

Referat af lokalrådsmøde 18.06.2018

Hent referatet som pdf her:

180618 Referat af lokalrådsmøde 18.06.18

Referat af Generalforsamling 15.05.18

Hent referatet som pdf her:

15.05.18  Referat af Generalforsamling

Referat af Dialogmøde 19.03.18
Hent referatet som pdf her:

Referat af Dialogmøde 19. Marts 2018

Referat fra lokalrådsmøde 8. marts 2018
Hent referatet som pdf her:
180308 Referat af lokalrådsmøde 08.03.18

Referat af lokalrådsmøde 19. februar 2018
Hent referatet som pdf her:
180219 Referat af Lokalrådsmøde 19. Februar 2018

Referat af lokalrådsmøde 5. september 2017
Hent referatet som pdf her:
170905-2 Referat af Lokalrådsmøde 5 September 2017

Ældre referater kan ses her:
Arkiv over referater