Bestyrelsen

Du kan skrive til hele bestyrelsen på info@vestmoen-lokalraad.dk.

Nye bestyrelsesmedlemmer:

Carsten Ohm, Kim Boutrup, Kent Holmsgård

Skriv et svar