Referater

Referat af møde i Vestmøn Lokalforum mandag den 23.8.2021 i Præstegården.

Tilstede: Line Bigum, Tina Preus Hansen, Jørn Svenstrup, Per Skov og Marianne Boje.
Dagsorden:
Meddelelser fra pop up mødet
Meddelelser fra mødet i Hårbølle Havn
Ansøgning fra Aimee
Andet
Eventuelt.

AD.1

3 emner på pop up mødet: Bosætning, turisme og erhverv.
Der var godt besøgt. Der kom 11 politikere. 2 repræsentanter fra kommunen.
Der var ca. 16 borgere.

Kommunen synes, at det er en mægtig god ide med et bosætterhus, men der følger ingen penge med. Det kan være en mulighed at etablere en lejlighed i et af forsamlingshusene.

Et forslag til at samarbejde med erhvervslivet om at få forslag til projekter, der kan opfylde mål for mange.

Vi afventer et udspil fra Sekretariatet for børn og unge, hvor der fokuseres på børn og unges fritidsliv. Der indkaldes til et møde i oktober.

Der kom ingen konkrete forslag angående turisme.

Politikerne vil tage fat i administrationen, så der måske kan skæres noget af ekspeditionstiden for behandling af ansøgninger, byggetilladelser m.m.

AD.2

Nyt fra Havnen

Der blev redegjort for status på havneprojektet, der er blevet udskudt på grund af store forhøjelser på på materialer, så der skal en ny udbudsrunde til. Det sker i uge 35 og tilbuddene skal indgives i uge 38. Man forventer at kunne fremlægge de nye tilbud for politikerne primo oktober.

AD.3

Ansøgning:

Vi skriver et afslag, da vi ikke giver penge til løn” Marianne skriver.

AD.4

Generalforsamling:  

Dagsorden: 

Vi vil gerne arbejde for: Vi skal tænke på, hvilke visioner Vestmøn Lokalforum har, og hvilke projekter vi gerne vil arbejde med.

AD.5

Eventuelt

Næste møde 6. september 2021 på Ny Gammelsø kl. 19.00. Lena Emilo

Peter Bysted har inviteret Per Skov til at være gå ind i i arbejdsgruppen om mejerigruppen.

Forespørgsel angående den Røde Lade. De er støt ind i problemer. Kan Lokalforum gå ind over for kommunen. Det tages op på næste møde.

Invitere Gabriel Hvidesten Rasmussen til generalforsamlingen, så han  uddybe ideerne og planerner for projektet..

Referent :Marianne

Referat af generalforsamling i Vestmøn Lokalråd,
onsdag den. 16.9.20 på Damme Kro

Tilstede:  Bestyrelsen: Jørn Svenstrup, Per Skov Jensen, Anne Grete Olsen, Marianne Boje.

25 gæster

Dagsorden:

Valg af dirigent: Jens Henrik Olsen

Valg af referent: Marianne Boje

Valg af stemmetællere (29 stemmeberettigede) Jens Hansen, Mogens Andersen

  1.  Beretning v/formanden
  2. Regnskab v/kassereren
  3. Indkomne forslag. Der er et forslag fra bestyrelsen om at nedlægge lokalrådet og oprette et lokalforum.
  4. Valg til bestyrelsen 5+4
  5. Valg af 2 suppleanter

Ad.1 Ikke megen aktivitet på grund af Corona. Der har heller ikke været megen aktivitet i forhold til Kommunen.

Vi har holdt nogle lukkede møder, hvor vi har forberedt nye vedtægter for det måske kommende

 lokal forum.

Sansehaven fortsætter. De nye ejere på Retreaten vil meget gerne gå ind i projektet, med evt. køkkenhave.

Tilflytterhuset fortsætter også. Der har været 20 beboere. Heraf er 11 familier flyttet permanent til Møn.

Køkkenet på Fanefjord har vi desværre ikke fået den succes med, som vi håbede på. Det er retur til udgangspunktet. Vi prøver at gå i gang med projektet igen.

Shelterpladsen fortsætter også med stor succes.

Beretningen blev godkendt.

Ad.2 Regnskabet blev forelagt af kasserer Anne Grete Olsen. Der var gode relevante spørgsmål, som blev godt besvaret. Regnskabet blev godkendt.

 Ad.3 Forslaget er, at nedlægge lokalrådet og i stedet oprette et Lokalforum, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes nye nærdemokratimodel.

Formålet er at få et samarbejde i gang med de forskellige foreninger og andre interesserede i lokalområdet.

Spørgsmål fra borgerne: Tilkendegivelse om at det kan blive en god måde at få noget samarbejde i gang.

Der er heldigvis repræsentanter fra nogle foreninger, der viser interesse for et samarbejde. Der er gode muligheder for fremtiden.

Det nye lokalforum bliver en realitet.

Det nye forum hedder Vestmøn Lokalforum

Dirigenten redegjorde for de enkelte punkter i de nye vedtægter, der derefter blev vedtaget.

Den nye bestyrelse: Jørn Svenstrup, Per Skov Jensen, Tina Preus Hansen, Stine Bigum, Marianne Boje

Bilagskontrollant: Anne Grete Olsen

Evt. Pengene på kontoen overgår til det nye lokalforum.

Åbent hus søndag den 20.9 kl. 17 – 19 på Retreaten.

Reklame for Havnemøde 10.10.10

TV-Møn vil gerne underrettes om Hårbølle Havn. 

Tak til det gamle lokalråd.

Referent Marianne Boje

Referat af møde i Vestmøn Lokalforum mandag den 23.8.2021 i Præstegården.

Tilstede: Line Bigum, Tina Preus Hansen, Jørn Svenstrup, Per Skov og Marianne Boje.

Dagsorden:

Meddelelser fra pop up mødet

Meddelelser fra mødet i Hårbølle Havn

Ansøgning fra Aimee

Andet

Eventuelt.

AD.1

3 emner på pop up mødet: Bosætning, turisme og erhverv.

Der var godt besøgt. Der kom 11 politikere. 2 repræsentanter fra kommunen.

Der var ca. 16 borgere.

Kommunen synes, at det er en mægtig god ide med et bosætterhus, men der følger ingen penge med. Det kan være en mulighed at etablere en lejlighed i et af forsamlingshusene.

Et forslag til at samarbejde med erhvervslivet om at få forslag til projekter, der kan opfylde mål for mange.

Vi afventer et udspil fra Sekretariatet for børn og unge, hvor der fokuseres på børn og unges fritidsliv. Der indkaldes til et møde i oktober.

Der kom ingen konkrete forslag angående turisme.

Politikerne vil tage fat i administrationen, så der måske kan skæres noget af ekspeditionstiden for behandling af ansøgninger, byggetilladelser m.m.

AD.2

Nyt fra Havnen

Der blev redegjort for status på havneprojektet, der er blevet udskudt på grund af store forhøjelser på på materialer, så der skal en ny udbudsrunde til. Det sker i uge 35 og tilbuddene skal indgives i uge 38. Man forventer at kunne fremlægge de nye tilbud for politikerne primo oktober.

AD.3

Ansøgning:

Vi skriver et afslag, da vi ikke giver penge til løn” Marianne skriver.

AD.4

Generalforsamling:  

Dagsorden: 

Vi vil gerne arbejde for: Vi skal tænke på, hvilke visioner Vestmøn Lokalforum har, og hvilke projekter vi gerne vil arbejde med.

AD.5

Eventuelt

Næste møde 6. september 2021 på Ny Gammelsø kl. 19.00. Lena Emilo

Peter Bysted har inviteret Per Skov til at være gå ind i i arbejdsgruppen om mejerigruppen.

Forespørgsel angående den Røde Lade. De er støt ind i problemer. Kan Lokalforum gå ind over for kommunen. Det tages op på næste møde.

Invitere Gabriel Hvidesten Rasmussen til generalforsamlingen, så han  uddybe ideerne og planerner for projektet..

Referent :Marianne