Nyt fra Vestmøn Lokalforum

Lars Skov Andersen
VestMøn Lokalforum

Nyt liv i Fanefjordskolen ?
Lørdag 3. Februar havde VestMøn Lokalforum og Blå Veje Skole 30 beboere til debat i Hårbøllehuset om mulighederne for at fylde Fanefjordskolens tomme lokaler. Baggrunden var et møde mellem Borgmester Michael Smed og Elevrådet på Blå Veje Skole, hvor
borgmesteren var positiv overfor elevernes ønske om at bruge nogle af lokalerne til undervisning og praktiske fag mens bygningen venter på at blive solgt. Det sidste sker næppe på kort sigt da kommunen bl.a. vil flytte EU-afstemningen 9. Juni fra Damme Kro til skolen.
Blå Veje kan ikke fylde alle skolens lokaler, men skolens behov kan kobles med Lokalforums tanker om at skabe mere liv på VestMøn – især for ungdommen – men også for alle andre som er unge af sind. Forslagene var mange, fra varmestue med kaffemaskine, værksted til at
reparere og tune cykler og knallerter, elektronik undervisning, øvelokaler for musikere, bytte bibliotek, dartklub, KREA-værksteder, fitnesscenter, skaterbane foran skolen, og naturligvis et mødested for Lokalforum.
For at bringe de mange gode forslag videre inviterer VestMøn Lokalforum til dialog mellem beboere, inspiratorer, idémagere og 4 politikere i kantinen i Fanefjordhallen Tirsdag 19. Marts 19-21.
Forslagene er ikke fri for problemer. Først og fremmest fordi Kommunalbestyrelsen er tøvende overfor at bygningerne bruges til skole, dernæst at Blå Veje Skole måske vil udvide over tid, så nogle af aktiviteterne må flytte eller lukke, og sidst men ikke mindst at beboerne
enten skal overtage driften af bygningerne eller kompensere kommunen for dens udgifter til samme.
Største problem blev påpeget af en af deltagerne i Hårbøllehuset, der tørt bemærkede: ”Her sidder vi – alle i +70 kategorien – og vil lave en masse for ungdommen, så mon ikke Lokalforum skal starte mobilisering af den næste generation som sit første arbejde”. Det er
hermed påbegyndt !

Penge fra Andel
VestMøn Lokalforum gør opmærksom på at alle der får leveret strøm gennem CERIUS eller køber strøm hos Andel kan få udbetalt 2500 kroner fra Andel, som deres del af Andels overskud i 2023.  
CERIUS leverer såvidt jeg ved strøm til alle på VestMøn, så du kan også få beløbet selvom du har fravalgt Andel som leverandør og i stedet køber grøn vindmøllestrøm, for eksempel fra Vindstød. 
Så kontakt Andel hvis hvis denne besked ikke dukker op i din mail i løbet af en uge eller to. 
Eneste ulempe er at beløbet bliver opgivet til SKAT, som indkomst. 

Lars Skov Andersen, VestMøn Lokalforum

Skriv et svar