Projekter

Dette er Lokalforums liste over aktiviteter, som vi vil understøtte eller selv sætte i gang i de kommende år i prioriteret rækkefølge baseret på 5 point til den foretrukne aktivitet, 4 point til nummer to, osv.

NUMMERAKTIVITETSCORE
1”Fanefjordskolens bygninger”, Fanefjord Hallen, Klubhuset og boldbanerne27
1Samlingssted for unge12
2“Udtagning” af lavbundsjordene = oversvømmelse af Askeby Sø og Dyndshave Enge12.5
2Bevare “god økologisk status” af Præstegaardbækken, Landkanalen fra Askeby/Røddinge Sø, Rytzebæk Å og Hårbølle Bækken og Kirkenoret, så vi undgår krav om decentral spildevandsrensning for alle ejendomme11
3Et smukkere VestMøn11
4Vindmøller og Solcelleparker (på andelsbasis)5.5
5Lægehuset Damsholte5
6Bogbus4
7VestMøn Portalen for virksomheder og foreninger3
7Renovering af Grønsundvej med et lag støjsvag asfalt3
7Sansehaven3
7Erhvervsmasterplan, herunder udstykning udenfor byerne, salg af “nedrevne huse”, huller i husrækker3
8Bosætning, ejendomsmæglere, velkomst, bosætningsambassadører2
8Større synergi mellem de tre kulturbærere: Hårbøllehuset, Hjelm Forsamlingshus og Håbet i Røddinge2
9Trafik: Hastighed i landsbyerne, cykelstiernes kvalitet1
10Vindmøllen ved Hårbølle som del af Camønoen0
Kabelfærge over Kirkenoret som del af Camønoen0
Synergi mellem Bogø Bageren, Havnehøkeren, Damme Kro, Sommercafé, Fanefjord Skovpavillon0
Muligheder for fjernvarme i Damme, Askeby og Vollerup, og evt. andre områder på VestMøn0
Dagli’ Brugsen Fanefjord0
Fanefjord Torv0
Fanefjord Supporters0
Krummebækgaard, Bakdalgaard, m.m.0
Cykelstier0