Referat af Lokalrådsmøde 11.10.2018

Referat af lokalrådsmøde torsdag, den 11.10.2018 på Ny Gammelsø

Til stede: Jørn Svenstrup, Anne Grete Olsen, Marianne Boje, Per F. Jensen, Kent Holmsbøl og Per Skov og Carsten Ohm.

Afbud: Kim Ringhejm Boutrup.

Næste møde: Mandag den 19.11.18 Åbent møde på Ny Gammelsø kl. 19.00. Der skal findes forslag til emner til Dialogmødet i februar. Jørn orienterede:

Fanefjord Køkkenet fungerer. Alle er glade og beboerne trives. Vi håber, at det fortsætter. Thyra Frank var på besøg i september måned. Der var tilfredshed med besøget både fra Thyra Franks og de øvrige deltageres side.

Gemeinschaft: Har lavet tre rapporter. Udviklingsforum på børne- og skoleområdet, Netværk for iværksættere, Madfælleskaber for borgere og erhvervsdrivende. De budgetterede midler er brugt.

Tilflytterehuset. P.t. bor der en ung mand, der får besøg af 4 andre unge mennesker i weekenderne. Der er mulighed for, at de vil finde et sted at slå sig ned på Møn.

Byfornyelse: Det første, der sker, er, at parkeringspladsen ved Brugsen bliver renoveret.

Der skal laves en landsby-app. Elsba Joansdottir Hardlei står for projektet.

Skærm i Brugsen: Vi sender et brev til Johnny Buch, hvor vi meddeler, at Lokalrådet ikke kan/vil overtage skærmen i Brugsen. Vi foreslår, at Johnny Buch overtager hvervet i samråd med Daglig Brugsen, idet han på nuværende tidspunkt selv administrerer skærmen og derfor selv nemt kan opkræve beløbene for de forskellige indslag.

Fanelunden: Er solgt til Møn Retreat, overtager stedet pr. 1.10.18. Der er lavet aftale om pasning af området. Brev til Lene Buur om overdragelsen.

31.10 Foreningsmøde i DGI-Huset.

Kommuneplan om højvandssikring af Stege by og omegn. Der er kommet nogle projekter med billeder.

Der er fuld gang i plantning af æbletræer i forbindelse med Camønoen.

Jørn har klaget over den korte tidsfrist for tilbagemelding af høringssvar fra kommunen.

Politi: Der skal findes nogle tryghedsambassadører, der kan gå ind i samarbejdet. Alle prøver at tænke over personer, der kunne tænke sig at være med.

Der skal lægges fliser oppe ved Fanefjord Centret. Jørn samler mandskab. Meld jer gerne.

Det gamle Mejeri: Carsten orienterede om mejeriet.

Som referent:

Marianne Boje