Borgermøde den 2. maj 2019 kl. 19.00 – 21.00 på Damme Kro

Dagsorden:

Velkomst

Min landsby app v/Heino Sørensen

Byfornyelse i Damme-Askeby v/Elsba

Nyt byggeri på mejerigrunden v/Carsten Ohm

Tak for i aften