Referat af Lokalrådsmøde i Vestmøn Lokalråd

 

 

 

Referat af åbent lokalråds i Vestmøn Lokalråd mandag den 19.11.2018 på Ny Gammelsø.

Tilstede: Jørn Svenstrup, Anne Grete Olsen, Marianne Boje, Per F. Jensen, Kent Holmsbøl, Per Skov og Carsten Ohm.

Afbud: Kim Ringhejm Boutrup

En del borgere.

Dagsorden:

 • Orientering v/ Formanden og andre.
 • Trafik i Røddinge og andre steder, v/ Per Skov.
 • Emner til Dialogmøde med politikerne.
 • Fanefjord Mejeri, v/ Carsten Ohm.
 • Spørgsmål fra borgere.
 • Eventuelt. Punkt 4 Fanefjord MejeriPunktet bliver flyttet til 1. punkt, da Carsten Ohm skal til et andet møde.Lokalrådsmedlem Carsten Ohm er tovholder for arbejdsgruppen på projektet, som er en udløber af projektet med Legeuniverset. Intentionen er at udnytte den strategiske pladsering på Camønoruten overfor Dagli’ Brugsen til at skabe et sted med liv, faciliteter og arbejdspladser. Et sted som på forskellige tidspunkter af året huser Camønovandrere, (cykel) turister, refugium gæster, erhvervsturister, lejrskoler, gæster hos lokale borgere og aktører (Saftstationen, 44Møn, Biosfæren og mange andre) samt madmarked/torvehal med lokale produkter og en hyggelig spisesal, som vi som lokale og ovennævnte kan nyde godt af. Der arbejdes på at skabe grundlag for at søge betragtelige fondsmidler fra store nationale fonde og en række forskellige mennesker, der bl.a. kan skabe indgange til fondsmidler har involveret sig i projektet. Bevillingen fra Underværker, der ikke kan bruges til aktiviter, men kun forbedring af eksisterende bygninger kan pga. Realdanias interne regler efter al sandsynlighed ikke bringes i anvendelse. Borgmesteren, formanden for Plan og Teknik og andre lokale meningsdannere på tværs af partier og foreninger er positivt indstillet på at bakke op omkring projektet, herunder forprojekt, der skal beskrive og afklare projektets langsigtede gevinster og bæredygtighed. Der er samarbejde og dialog med Områdefornyelsen, de nuværende ejere af mejeriet, lokalrådet, lokale beboere og kommunen.Der var en livlig debat om emnet, mange ideer og forslag. Carsten, der bringer erfaringer med lokaludvikling samt vandring med overnatning for organisationer og privatpersoner, og hans kone, Katrine (begge nytilflyttede med børn til Vestmøn) og arbejdsgruppen arbejder videre med projektet. De har givet sig selv et halvt år.
 • 1.Orientering:Dark Sky fredag 15-19.
 • DGI møde i Vordingborg.

Ønske om oprensning af gadekæret i Vindebæk . Der skal dannes en forening, så der kan søges nogle penge bl.a. Lupmidler. Jimmy? Skulle være god at kontakte i kommunen.

Guldborgsund kommune har været på besøg i tilflytterhuset. De vil gerne lave en tilsvarende ordning.

4 unge mennesker bor pt. i tilflytterhuset. De ønsker at købe et hus hernede med henblik på at oprette behandlingscentre.

Stien ned til observatoriet er ved at blive etableret. Forventes færdigt i løbet af kort tid.

Lokalrådet er blevet medlem af Hårbølle Havn. Det er en opfordring fra kommunen. Marianne Boje er pt. lokalrådets repræsentant.

Madprojektet: Gemeinschaft har udarbejdet 3 drejebøger. 1: Mad, hvor det er meningen, at man skal spise sammen. Projektet er sat lidt i bero, indtil Brugsen er bygget færdig.

 1. Trafik:

Der har været klager over, at bilerne kører for hurtigt gennem Røddinge. Troels Christensen har undersøgt årsagen til, at de store lastbiler kører den vej. Årsagen er, at det er den korteste vej og den hurtigste vej. ”Trafikelefanten” er et projekt fra Fyn, der skal få folk kører mere korrekt. Det kan være et forslag til kommunen.

Vejproblemer og trafikønsker, der forekommer rundt om i kommunen skal meldes til Lokalrådet, der går videre med det til kommunen. Idet kommunen ikke ønsker, at enkelt personer, foreninger, bestyrelser selv retter henvendelse.

Der blev udleveret et ark, hvor der står grundejeres forpligtelser med hensyn til beplantning, højde og bredde i forhold til vejen.

Der kommer en henvendelse fra kommunen, om der er orden i vandafledning fra vejene, om kloaker, dræn m.m. fungerer.

 

 1. Dialogmøde 28.2.2018.

Der er et enkelt forslag til dialogmødet angående kommunens veje og vedligeholdelsen af bl.a. svingene, der mange steder er i en miserabel forfatning.

Lokalrådet arbejder med forslag til emner til dialogmødet på de næste møder.

 1. Spørgsmål fra borgere:

Spørgsmålet gik på surferpladsen på Farø. Dette er ikke lokalrådets område, så spørgsmålet kunne ikke besvares.

 1. Eventuelt :

Overvej om vi eventuelt skal være mere opmærksomme på, hvordan vi gør opmærksom på referater m.m.

Næste møde: 11. december 2018. Lukket møde.

Som referent: Marianne Boje