Referat af Lokalrådsmøde 18. juni 2018

Dagsorden for lokalrådsmøde  i Vestmøn Lokalråd 18.06.2018 på Ny Gammelsø.

 

Afbud: Carsten Ohm og Per Skov Jensen

Dagsorden

1 Konstituering af bestyrelsen
2 Diverse meddelelser og orientering
3 Færdiggørelse af LUP’en
4 Måske andre emner
5 Eventuelt
6 Næste møde

Ad.1 Bestyrelsen blev konstitueret med følgende besætning:

Formand Jørn Svenstrup, Næstformand Per Skov, Kasserer Anne Grete Olsen, Sekretær Marianne Boje.

Bestyrelsen består desuden af følgende medlemmer:

Carsten Ohm, Kent Holmsbøl, Kim Boutrup , Per Frits Jensen.

Ad. 2

Jørn skal til møde med borgmesteren på onsdag i den åbne taletid. Desuden deltager Marianne og Mogens Kjær-Nielsen.

Samme dag deltager Jørn i evaluering af projektet fra Aalborg Universitet.

Stenminerne, vi vil gerne have en parkeringsplads, så der kan blive ordnede forhold og mulighed for at gå til stranden.

Borgmesteren vil blive forespurgt, om der er givet de tilladelser fra kommunen, der skal til for at få flere mobilmaster opsat?

Thyra Frank kommer på besøg efter sommerferien, for at se Fanefjord Centret.

Landsbyforum har nedsat 5 personer fra forskellige lokalråd, der skal komme med en ny nærdemokrati-

model.

5.9.18 Møde på House of Møn med Bo Kuno kl. 15.00 + 16.30 angående nye buslinjer/ruter.

Konsulentfirmaet Gemeinshaft laver 3 drejebøger for udvikling af Vestmøn.

  1. Iværksættere. 2. Madfællesskab i samarbejde med Dagligbrugsen. 3. Folkeskoler og friskoler.

 

Carsten Ohm deltager iværksættere. Per F. Jensen deltager i madfællesskab i samarbejde med Brugsen. Det skal foregå i det lille køkken på Centret, der bliver stillet til rådighed. Kim Boutrup deltager i Folkeskoler/Friskoler for at samle alle skolerne til et fælles fremstød. Lokalrådet stiller de ovennævnte medlemmer til hver af grupperne som tovholder.

Ad.3

LUP

Marianne opdaterer den gamle LUP.

Intet under punkt 4 og 5

Ad.6

Næste møder: 14.08.18, 16.10.18 og 11.12.18. Møderne den 14.08 og 16.10.18 er åbne møder.

Mødet afsluttet kl. 21.00

Referent

Marianne Boje