Referat af lokalrådsmøde 10.10.2017

Referat  af lokalrådsmøde den. 10.10.2017 på Ny Gammelsø

Tilstede: Per F. Jensen, Per Skov Jensen. Mogens Kjær-Nielsen, Jørn Svenstrup, Anne Grete Olsen,

Marianne Boje.

Afbud:    Lars Skov Andersen, Nicolaj Sørensen

Orientering:

Ad. 1. Mogens vil gerne have, at bestyrelsens arbejde struktureres bedre.  Vi skal bruge vores ”fælles” postkasse (e-mail) og ikke vores private, således, at de mails, der er relevante for lokalrådet gemmes et sted, så alle nuværende og senere medlemmer af lokalrådet kan orientere sig. Anne Grete søger råd hos Mathias Grene, så vi kan komme videre. Der indkaldes til et strukturmøde i starten af november.

Ad. 2 Vi sender ikke en repræsentant til Foreningernes årsmøde.

Ad. 3 Jørn melder tilbage til Vordingborg Kommune, at Lokalrådet vil være tilstede ved   kommunevalget. På næste møde aftaler vi, hvem og hvornår.

Ad. 4 Tilbagemelding til Vordingborg Kommune angående ønske om tilbageførsel af Borgerservice til det gamle rådhus.

Ad. 5 Gemeinschaftselskabet har lavet en ny ansøgning om penge til et nyt projekt.

 

Ad. 6 Byfornyelsesprojektet har haft møde, der er nedsat 3 arbejdsgrupper.

 

Ad. 7 Henrik Poulsen fra Mors, og Mona Hviid vil søge penge til projekter i samarbejde med Vestmøn lokalråd: Projektet hedder: Fra Mors til Møn.

 

Ad. 8  Fibia: Der bliver indlagt fibernet i Gæstehuset den 24.10.17.

 

Ad. 9 Borgernært Politi: Der skal være nogle tryghedsambassadører i hvert lokalområde, der har kontakt til politiet.

 

Ad. 10 ”Frøen” (den lokale forsøgsbus)kører på Jungshoved. Bestilling på forhånd til de to daglige ture. 2 kr. pr. kilometer. Projektet kører til nytår, hvorefter det skal evalueres.

 

Ad. 11 25.000 er givet til et havehus/redskabshus i Sundhedsparken.

 

Ad. 12 Badebro: Vi har fået 2 tilbud. Der er samlet en gruppe, der arbejder videre med projektet. Mogens sender tilbuddene til Vordingborg Kommune og skriver, hvordan man tænker det finansieret. Gruppen vil søge Fanefjordfonden.

 

Ad. 13 Fanefjordkøkkenet: Forslaget om genåbning skal til 3. behandling i byrådet den 25. 10. Derefter sender arbejdsgruppen de respektive skrivelser til de involverede myndigheder. Der ønskes et møde mellem arbejdsgruppen og kommunen.

 

Ad. 14 Lup: Alle læser LUP’en til næste gang, så vi kan få revidere Lup’en, og fjerne  de projekter, der er afsluttet, og indskrive evt. nye projekter.

 

Evt.

Forslag om: Arrangement for årets tilflyttere, med foredrag og evt. middag.

Forslag om, at Shelterpladsen i Slotshaven skal holdes fri for festarrangementer i sommermåneder.

Byfornyelse: Der køres ofte meget stærkt på Fanefjordgade. Hvordan kan man afhjælpe dette problem? Evt. blomsterkasser.

Disse emner tages op på de næste møder.

Biosfære:  Historien skal sælges, dvs. at lokale varer skal sælges med navn, så man kan se hvor produkterne kommer fra. Coop har Crown Funding, så små virksomheder kan låne penge til deres ideer. Dvs. at man kan købe en slags aktier. Sivvej Præstgårdsgrøften er ved at blive uddybet. Mønshallerne er ved at etablere en klatrevæg, der er dannet en forening.

Kampagnen fitness for livet har besøgt Faneparken. De vil gerne komme igen.

Næste møde: Lukket møde: mandag den 06. 11.17 kl. 19.00 Ny Gammelsø.

Tirsdag d. 05.12.17 Lukket møde kl.18.00 Ny Gammelsø.

 

Som referent:

Marianne