Referat af lokalrådsmøde 26.01.2017

Referat af lokalrådsmøde 26.1.2017 Åbent møde.
Tilstede: Lars, Mogens, Per, Lars, Anne Grete og Marianne
10 Gæster.
Dagsorden:
Dialogmøde
Dagsordenen for mødet var, at borgerne kunne komme med forslag til emner og spørgsmål, vi skal diskutere med politikerne på dialogmødet den 22.2. 2017.
Denne gang vil vi opdele lokalet med 6 borde, med en politiker ved hvert bord. Politikeren skal skifte bord ca. hvert kvarter.
Spørgsmål og debat om:
Planerne for mejeriet og den nye plan for fortovet.
Hvorfor Fanefjord Sparekasses fond har en plan for mejeriet, der ikke er talt med Lokalrådet om.
En tegning, fra arkitekten., som kunne bruges.
Den oprindelige plan om nedrivning af mejeriet er skrottet, men der skal laves et nyt fortov.
Samarbejde burde være et nyt ord, der skulle komme i brug.
3 parker, der hver for sig er gode, men det er nok for meget.
Hvad anser politikerne egentlig lokalrådene for., og hvordan vil de bringe det samarbejde op på et plan, der er til gavn for samarbejdet og bruge den viden, der er i lokalrådene. Der skal orientering (fra forvaltningen) til lokalrådene, inden de laver planer, så lokalrådene kan komme med forslag, indvendinger, ændringsforslag m.m., også inden politikerne får planerne.
Der er mange områder, hvor det vil være gavnligt og meget hurtigere for projekternes gennemførsel.
Fitnessparken ved Fanefjord åbner ca. 1. maj 2017.
Vedrørende fibernet til hele Vestmøn, vil det være godt at få alle adresser, så der kan sendes et referat, så alle er opdateret hele tiden.
Spildevand i det åbne land er også et spørgsmål, der kan komme på dagsorden.
Plejehjemskøkken skal åbnes igen. Der skal tages kontakt til de andre lokalråd i kommunen, der også har plejehjem. Der bør indsamles oplysninger om en evt. økonomi.
Skolepolitiken.
Legeplads på Fanefjordskolen. Status.
Fortovs problematikken vedr. færdsel med kørestole,så færdslen ikke skal foregå på gaden.
Hvorfor kan der bruges penge til fortovet foran mejeriet, og ikke til en legeplads på Fanefjordskolen?
Fibia:
Fibia er nu i gang med projektering i Liseby og ved Hårbølle Strand
Forsiden på hjemmesiden er opdateret.Fibernet siden bliver opdateret i løbet af week-enden (Jeg får Pernille til at sætte en boks ind til næste Lokalrådsmøde)
Vi (Mads og Lars) gør klar, i første omgang, til at søge Fibia’s pulje for et område, der svarer til Damsholte Sogn. Der er 117 ejendomme, der ikke har haft mulighed for fibernet endnu.
Vi har skrevet brev til dem og spurgt Vordingborg om de kan frankere, hvis vi skriver og kuverterer.Vi overvejer at søge hele Vestmøn, sammen med Stege og Omegn, eller hele Møn.
Har allerede talt med Stege og Østmøn Lokalråd.
Når vi er færdige med Damsholte, tager vi også Fanefjord Sogn, som back-up for YouSee projektet.
Næste møde: mandag den 20.3.2017 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.
Marianne

Referat af lokalrådsmøde 26.01.2017

Referat af lokalrådsmøde 26.1.2017
Åbent møde.

Tilstede: Lars, Mogens, Per, Lars, Anne Grete og Marianne og 10 Gæster.

Dagsordenen for mødet var, at borgerne kunne komme med forslag til emner og spørgsmål, vi skal diskutere med politikerne på dialogmødet den 22.2. 2017. Denne gang vil vi  opdele lokalet med 6 borde, med en politiker ved hvert bord. Politikeren skal skifte bord ca. hvert kvarter. Spørgsmål og debat om:  Planerne for mejeriet og den nye plan for fortovet. Hvorfor Fanefjord Sparekasses fond har en plan for mejeriet, der ikke er talt med Lokalrådet om. En tegning, fra arkitekten., som kunne bruges. Den oprindelige plan om nedrivning af mejeriet er skrottet, men der skal laves et nyt fortov. Samarbejde burde være et nyt ord, der skulle komme i brug. 3 parker, der hver for sig er gode, men det er nok for meget. Hvad anser politikerne egentlig lokalrådene for., og hvordan vil de bringe det samarbejde op på et plan, der er til gavn for samarbejdet og bruge den viden, der er i lokalrådene. Der skal orientering (fra forvaltningen) til lokalrådene, inden de laver planer, så lokalrådene kan komme med forslag, indvendinger, ændringsforslag m.m., også inden politikerne får planerne. Der er mange områder, hvor det vil være gavnligt og meget hurtigere for projekternes gennemførsel. Fitnessparken ved Fanefjord åbner ca. 1. maj 2017.  Vedrørende fibernet til hele Vestmøn, vil det være godt at få alle adresser, så der kan sendes et referat, så alle er opdateret hele tiden.  Spildevand i det åbne land er også et spørgsmål, der kan komme på dagsorden. Plejehjemskøkken skal åbnes igen. Der skal tages kontakt til de andre lokalråd i kommunen, der også har plejehjem. Der bør indsamles oplysninger om en evt. økonomi. Skolepolitiken.  Legeplads på Fanefjordskolen. Status.  Fortovs problematikken vedr. færdsel med kørestole,så færdslen ikke skal foregå på gaden. Hvorfor kan der bruges penge til fortovet foran mejeriet, og ikke til en legeplads på Fanefjordskolen?  Fibia:  Fibia er nu i gang med projektering i Liseby og ved Hårbølle Strand Forsiden på hjemmesiden er opdateret.Fibernet siden bliver opdateret i løbet af week-enden. Vi (Mads og Lars) gør klar, i første omgang,  til at søge Fibia’s pulje for et område, der svarer til Damsholte Sogn. Der er 117 ejendomme, der ikke har haft mulighed for fibernet endnu. Vi har skrevet brev til dem og spurgt Vordingborg om de kan frankere, hvis vi skriver og kuverterer.Vi overvejer at søge hele Vestmøn, sammen med Stege og Omegn, eller hele Møn. Har allerede talt med Stege og Østmøn Lokalråd. Når vi er færdige med Damsholte, tager vi også Fanefjord Sogn, som back-up for YouSee projektet. Næste møde: mandag den 20.3.2017 kl. 19.00 på Ny Gammelsø. Marianne