Referat af lokalrådsmøde (21.06.2016)

Referat af lokalrådsmøde tirsdag den 21.6.2016 på Ny Gammelsø.

Tilstede: Mogens, Lars, Per, Jørn, Anne Grete, Marianne

  1. Konstituering: Jørn: formand, Per: næstformand, Anne Grete: Kasserer, Marianne: Sekretær.
  2. Orientering:

Fanefjordhjemmet, Fittnessparken blev vist frem. Desværre var fremmødet meget beskedent. Der bliver en forsinkelse p.gr. af ændringer af LAG-midlernes udbetaling.

Affaldsmødet i Langebæk, Jørn og Marianne var til mødet. Det handlede om den nye affaldsordning, der skal vedtages i slutningen af 2017 og som skal træde i kraft i 2018.

Jørn og Per har været til formandsmøde mellem de forskellige foreninger på Vestmøn. 22 foreninger og organisationer. 7 mødte + nogle få fra Vennekredsen. Ingen afbud. Nyt møde indkaldes til september. Spændende tanker om en mulig opbygning/overbygning af foreninger på Vestmøn. Vi vil prøve at få en kalender på Vestmøns Lokalråds hjemmeside, der kan bruges af alle foreninger.

Per og Jørn til stormøde på Panteren, hvor de fik en orientering om, hvor langt man er kommet i projektet. Forkant på forhaven. 26 kommuner er med i denne gruppe.

  1. Status på internet:

Der skal gøres mere for at udbrede fibernet til yderområderne. Intensiv kampagne i Hårbølle Sommerhusområdet. Onsdag den 22. 06. 2016 afholdes et orienteringsmøde i Hårbølle Huset. Stand på markedsdagen ved Mejeriet. Lars vil være til stede. Der vil komme plakater, Fibiabussen kommer 2  gange til Hårbølle Strand. Lars tager igen kontakt til Vordingborg Kommune angående de puljepenge, der er til formålet. Næste trin er at kortlægge styrken af mobilnettene. Lars rekrutterer hjælp via Facebook.

  1. Fjernvarme:

Mogens har holdt møde med arbejdsgruppen, der foreslår, at vi får et møde med Karsten Kolle angående fakta og viden om fjernvarme.  Jørn skal til møde med Karsten Kolle på torsdag, og vil der få ham til at indkalde et møde.

  1. Status på Lup:

Vores LUP skal gennemgås, for at se om den er aktuel, og for muligvis indføje ændringer.

Jørn taler med Claus Lyngby angående tilgængelighedspuljen, så vi kan få et endeligt overblik.

Lars undersøgermaterialet om tilgængelighedspuljen og rundsender de planer, der er kommet.

  1. Eventuelt.

Vi vil prøve at få flere til at komme til lokalrådsmøderne og være med til at debattere forskellige emner. Vi arbejder med ideen på de kommende møder. Vi vil prøve at få vore lokale politikere til at komme til lokalrådsmøder.

 

Næste møde: torsdag den 28.07.16

 

Som referent: Marianne