Referat af lokalrådsmøde (25. marts 2016)

Tilstede: Jørn, Trine, Per, Lars, Anne Grete, Marianne
Afbud: Mads
Fraværende: Carsten

1.Meddelelser/Orientering:  
Dialogmødet på Damme Kro gik godt med nogle gode debatter og et oplagt og velforberedt dialogudvalg og tilhørere.
Lars og Jørn har været til møde med Birgitte Natorp om placering af et biogasanlæg på Egelykke. Desværre kan det ikke lade sig gøre p.g af smittefare. Der undersøges en anden beliggenhed på Vestmøn.
Thomas Chrisfort indkalder til et møde angående biogasanlæg med Vordingborg Vandforsyning.  Jørn og Lars og Per deltager. Snak om placering af anlægget. Der er rigeligt med affald til at holde forsyningen i gang.
Landsbyhøjskole på Bonsai 27.4 til 1.5 2016. Program bl.a. om projekt planlægning, udførelse af borgermøder, ledelseskursus m.m..
En del af projektet udgøres af et Borgermøde. Det foregår på Damme Kro den lørdag 30.4.2016 om eftermiddagen.
Lars har sendt oplæg om kloakering i det åbne land til alle lokalrådsformændene. Jørn er formand for Landsbyforum, og han vil sørge for, at der bliver nedsat et udvalg, der holder øje med tingenes tilstand/udvikling.

2. Forretningsorden.
Punktet overføres til næste møde, hvor Mads vil sørge for, at forretningsordenen er opgraderet. Ligeledes skal vi gennemgå vedtægterne. Alle er godt opdateret til næste møde.

3. Status på internet
Lokalrådet får et kursus i brug af hjemmesiden. Det bliver i april. Lars sender en dato.
Fremover skal referatet kun ligge på hjemmesiden. Ikke på Facebook, hvor der i stedet vil blive lagt et link til hjemmesiden.
Status: Godt 300 tilmeldte til Fibia på nuværende tidspunkt. Der mangler ca. 1/3 tilmeldte for at Fibia vil gå ind i projektet.  Der er stadig noget potentiale, men det er ikke helt godt endnu. Det sidste informationsmøde er på lørdag i Hårbøllehuset.  Der tages kontakt til nogle ejendomsejere for eventuelt nye tilmeldinger.

4. Status på LUP
Luppen bliver ikke ændret nu, men hen af sommeren kommer vi med nogle tilføjelser og konkrete mål.

5. Datoer:
Årsmøde : Torsdag den 26.5.2016 kl. 19.00 på Ny Gammelsø
Næste lokalrådsmøde:  Torsdag den 14.april kl. 19.00 på Ny Gammelsø.

Som referent
Marianne