Referat af lokalrådsmøde (18. august 2015)

Tid: 18. august 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Per, Anne Grete, Mads, Jørn, Trine og Marianne samt gæster.
Afbud: Lars og Carsten.
Referent: Marianne

1
Status på Internet/mobil
Mads redegjorde for projektet, dets tidslinje m.m. Omkring 9. september håber udvalget at kunne udmelde, hvordan det er gået.
26.9. Internetmesse i Vordingborg arrangeret af Vordingborg Kommune.
Oktober møde med Fibia.
November et møde for hele Vestmøn.
Ca. 1700 skemaer uddelt. Der skal laves en ny database med henblik på kun at få de korrekte adresser.
Vores Facebook har nu fået 63 medlemmer.

2
Status på toilettet i Askeby
Jørn Svenstrup har været i kontakt med Thomas Chrisfort. Det har taget meget lang tid at få svar på vores henvendelse. Vi afventer et udvalgsmøde, hvor punktet skal på.
Flere politikere har ikke hørt om beslutningen om lukningen.  Vi afventer svar fra Chrisfort.
Man siger fra kommunens side, at der ikke er ret mange, der benytter toilettet, men det kan tilbagevises med, at der sidste år blev brugt Ca. 160 km3 vand på toilettet. Der har været et møde ved toilettet i Askeby, hvor Sjællandske har været med.

3
Stenminerne
Der er kommet ny ejer af stenminerne, men det har desværre ikke været muligt at få oplyst, hvem der har overtaget ejendommen.
Der sker en hel del på området. Jørn tager en snak med vej-og park, så vi forhåbentlig får en ordentlig orientering om de nye tiltag.

4
Folkemøde
Anne Grete laver nye LUP,er., der kan ligge i lokalrådenes stand.
Program for Lokalrådets aktiviteter blev udleveret.

5
Evt.

Plæneklipper til Sundhedsparken er indkøbt. Den kan stå i Fanefjord skolens garage. Men der søges en anden løsning.  Hele projektet tages op på næste møde.
Vejrabatterne er ved at blive repareret af kommunen.
Mejeriet har svært ved at finde bæredygtige projekter, der kan betale driften.
Der blev givet en orientering, om de planer der er i øjeblikket, og der undersøges om der er basis for et projekt: Jord til vand.

Per: Poul Ankers grund er overdraget til Forsamlingshuset Håbet.
19-8-15 Idrætsforeningen får besøg af Chriss Mac Donald kl. 19.00 – 21.00
Hjertestarterkursus
Lokalrådet arbejder med mulige steder,hvor der kunne sættes hjertestartere op.
Evt. Damme Kro og Daglig brugsen.
Der skal også arbejdes med at oprette evt. kurser.
Åben Ø- arrangement, sammen med bosætningsgruppen og lokalrådet.
Ideen videregives til Møn Nu.

Næste møde: torsdag den 22.10.2015 på Ny Gammelsø.