Referat af lokalrådsmøde (28. april 2015)

Tid: 28. april 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Anne Grete, Per, Mads, Jørn, Marianne
Afbud: Lars og Trine
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

1. Møde på Fanefjordcentret

Mødet foregik på Fanefjordcentret, hvor vi var inviteret af bestyrer Ulla Hilt og projektleder Linda Ib, der redegjorde for et projekt, der skal skabe mere sundhed og aktivitet på selve Fanefjordhjemmet og i de grønne områder omkring hjemmet. Lokalrådet ser positivt på projektet, og har indstillet en ansøgning til LUP-midlerne.

2. Internet

Mads redegjorde for mødet med Fibia.
Der er ikke mulighed for, at der kommer en solidarisk løsning på Vestmøn, så alle kan få fibernet. Der skal holdes nogle møder, hvor forskellige muligheder for fibernet kan drøftes. Trine, Lars, Mads, Per og projektleder i Fibia Jens Tang deltager i mødet, som finder sted i starten af maj

3. Møn NU

Der er lavet nogle nye vedtægter for Møn Nu, således, at der skal være en repræsentant fra hvert lokalråd i bestyrelsen. I første omgang er det lokalrådsformændene, der træder ind.

Jørn sender referatet og de nye vedtægter.

4. Meddelelser

Udeskolen på Fanefjord Skolen er indviet.

Sansehaven er i gang. Alle træerne vokser. Der skal finde en overdragelse til de personer/grupper, der skal overtage haven.

Sprovegade 12 er blevet renoveret, således at der er fremkommet en fin parkeringsplads. Haven skal ordnes, og der skal sås græs. Der skal komme borde og bænke. Grunden bliver overdraget til ”Håbet”, der skal stå for vedligeholdelsen.

Årsmøde: 21.5.2015 På Ny Gammelsø. Kl. 19.00

Jørn tager kontakt til Niels Nathorp om oplæg: Hvad de gør, og hvad de har af forventninger til, hvad vi gør for at optimere turismen på Vestmøn.

Jørn skriver en indbydelse, og herunder hvilke medlemmer, der er på valg.

Skriv et svar