Referat af lokalrådsmøde (27. november 2015)

Tid: 27. november 2014
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Mads, Anne Grete, Jørn, Lars, Marianne.
Fraværende: Carsten.
Referent: Marianne

1. Orientering
200 træer, 70 frugttræer og et stort antal prydbuske plantes på den gamle fodboldbane den 28.11.14. Kommunen har udarbejdet planen for beplantning.

Udeskolen: invitation til åbning inden jul.

Landsbyforum: møde, hvor der var diskussion om, hvilke rettigheder/midler de forskellige lokalråd skal/bør have. Grønne udviklingsplaner var også på dagsordenen.

2. Dialogmøde
Onsdag den 25.02.2015 på Damme Kro
Emner: busforbindelser til alle, offentlig transport, it-infrastruktur i kommunen.
Lars forbereder besøg fra kommunens it-udvalg. På næste møde drøftelse og bestemmelse af, hvad vi ønsker at få uddybet.

3. Administrativt stormøde
Torsdag den 22.01.2015 kl. 19.00 i Vordingborg.

4. Status på LUP
Erhvervsgruppen har afholdt 2 møder, der kommer et oplæg fra gruppen.
Alle grupper afleverer materiale til LUP ‘en senest 1 uge i februar 2015.
Jørn udfærdiger en liste over projekter, der er i spil.

5. Eventuelt møde med andre lokalråd
For at undgå for mange møder, hvor der bliver dobbelt orientering, forpligtes vi i stedet for til at følge med på lokalrådenes hjemmesider, og ligeledes på landsbyforums hjemmeside således, at vi på vores møder evt. kan komme med oplæg, informationer, vi synes er relevante.

6. IT
Forskellige input om de forskellige muligheder for it til alle ved Lars.
Mads: Vi bør tage en principbeslutning om kvaliteten i forsyningen af dækning til hele Vestmøn. Så alle kan få en hurtig og fremtidssikret forsyning samt, at alle skal have råd til it-forsyning.

7. Næste møde
Tirsdag den 03.02.2015 hos Lars på Lerbæk vej, kl. 19.00. Lukket møde.

8. Evt.
Lagmidler har fået en ny struktur, som vi kan orientere os i på Lagmidlernes hjemmeside.

Der er kommet en række nye beboere, både ejere og lejere. Ambassadørerne har fået en liste over adresserne, og vil tage kontakt.

Trine kontakter Johnni Buch angående vedligeholdelser af lokalrådets hjemmeside, når den er opgraderet.

En fuld dagsorden skal udsendes 3 dage førend et møde.

Skriv et svar