Referat af lokalrådsmøde (4. marts 2014)

Dato: Tirsdag den 4. marts 2014
Tilstede: Carsten, Mads, Per, Anne Grete, Jørn, Marianne.
Afbud: Lars, Trine

Dagsorden for mødet var bearbejdelse og færdiggørelse af LUP-planerne.

De udarbejdede LUP-planer blev gennemgået. Nogle punkter blev revideret, nogle punkter blev slettet og andre punkter fik tilføjelser. I det store og hele var planerne klar.

LUP-planerne bliver lagt ud på lokalrådets hjemmeside, Mads laver power point. Det hele bliver færdigt til årsmødet.

EVT.

Dialogmøde: Mandag den 17.3.2014 kl. 19.00 Damme Kro kl. 19.00

Årsmøde: Tirsdag den 20.5.2014 kl. 19.00 Ny Gammelsø

Næste lokalrådsmøde: Torsdag den 24.4.2014 kl. 19.00 i Håbet.

Skriv et svar