Referat af lokalrådsmøde (17. februar 2014)

Dato: 17. februar 2014
Tilstede: Anne Grete, Per, Lars, Jørn, Trine, Marianne
Afbud: Carsten
Referent: Marianne Boje

1. Orientering v/Jørn Svenstrup

Bl.a. om buskørsel således, at både skolebørn og andre kan køre med skolebusserne. Det bliver forhåbentlig en aftale i 2016.
Flextrafik: Møn er 1 zone, pris kr.24,- dette kan give forskellige metoder for at få refunderet en evt. overpris. Læs hos flextrafik om satserne og metoderne.
Skolemøde: Dette punkt overføres til næste møde, da der var afbud fra Carsten, der havde deltaget i mødet.
Formandsmøde i Landsbyforum, hvor der bl.a. var forberedelse til et kommende stormøde.
Nedrivningspulje: 10 mill. kroner er bevilget til nedrivning på Østmøn. Mads: Vi skal diskutere og fastsætte kriterier for, hvad vi skal prioritere, såfremt vi får nogle penge til vores lokalråd.
Dialogudvalget: Det nye dialogudvalg består af: Kirsten Overgård, Bo Mannerup, Heino Hahn, Thorbjørn Kalbo, Helle Mandrup Tønnesen og Poul A. Larsen.
Møn Nu: Møns Bank har overtaget Mejeriet. Åstedsforretning midt i marts angående brug. Renovering/nedrivning.
Aktiviteter: Kvindeklub: Lillian Sand og Mona Hviid står for denne. Køkkenhaveklub: Rigmor Nielsen og Mona Hviid står for denne.
Kort evaluering af mødet med Thomas Christfort i Hob-huset.

2. Lup

Se bilag i Drop-box
Bosætning, Erhverv og turisme er de 3 områder, der skal uddybes. Der blev nedsat 3 grupper:
Bosætning: Mads, Jørn og Marianne
Erhverv : Per Trine og Lars
Turisme: Anne Grete, Mads og Marianne.
Lupplanerne skal være færdige til årsmødet. Grupperne kommer med oplæg til næste møde.

3. Dialogmøde: mandag den 17.3.2014

Dagsordenen skal være færdig på vores næste møde.
Kommunens visioner /Vore visioner:
Vi har bl.a. talt om følgende punkter til mødet:
Hvordan betragter de Vestmøn som turistområde. Hvilke muligheder skal vi gribe/gå efter?
Hvad betyder Fehmernforbindelsen for Vestmøn?
Hvordan forventer man, at internet skal etablere/udvikles på Vestmøn og hvornår?

4. Næste møde: Tirsdag den 4.3.2014 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.

 

Skriv et svar