Vedtægter

Her finder du vedtægterne for Vestmøn Lokalråd – Vordingborg Kommune.

Vedtaget på stiftende møde den 21. juni 2007.

Målsætning

  • at skabe et miljø, som fremmer udviklingen i lokalområdet og som er åben for dialog og samarbejde mellem de mennesker, som bor og/eller er tilknyttet området for Vestmøn Lokalråd.
  • at udvikle samarbejdet med kommunalbestyrelsen/ dialogudvalget, samt være talerør overfor offentlige myndigheder
  • at samarbejde med andre lokalråd og institutioner

Opgaver

  • at holde sig orienteret og være i løbende kontakt med dialogudvalget og i samarbejde afholde minimun 1 møde om året mellem beboerne og dialogudvalget
  • at være lokalområdets beboere behjælpelig med kontakten til kommunen/ dialogudvalget i anliggender af fælles interesse.
  • at være i dialog med forskellige grupper af børn og unge og i et samarbejde fremme deres ideer, forslag og synspunkter overfor kommunen/ dialogudvalget

Deltagelse

Vestmøn Lokalråd er åbent for alle med fast bopæl og/eller fritidsbolig i landsbyerne/områderne, som er tilknyttet Vestmøn Lokalråd. Alle deltagere har stemmeret.

Bestyrelsen

Der vælges en bestyrelse for 2 år ad gangen. Bestyrelsen består af 5-9 personer med fast bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved 1. konstituering afgøres ved lodtrækning, hvem der er valgt for henholdsvis 1 år og 2 år. Bestyrelsen mødes 4 gange om året – eller efter behov. Møderne er åbne.

Valgbarhed

Alle deltagere har stemmeret. Bestyrelsen vælges blandt de opstillede fastboende i området.

Ændring af vedtægter

Nærværende vedtægter kan ændres på Vestmøn Lokalråds Årsmøde. som afholdes inden udgangen af maj måned.

Her kan du downloade lokalrådets aftale med kommunalbestyrelsen.

Skriv et svar