APRIL – SENESTE NYT OM FIBERNET PÅ VESTMØN

Udlægning af fibernet ved Hårbølle Strand er i fuld gang og forventes afsluttet i Juni.

Udlægning af fibernet til Liseby og Houmarken startede 20. April og forventes ligeledes afsluttet i Juni.

Lokalrådet har, sammen med Stege og Omegns Lokalråd sendt ansøgning til Fibia’s Fiberpulje for 100 ejendomme i den nordlige del af Damsholte Sogn og langs Kostervej. Fibia har lovet at offentliggøre resultatet senest i maj 2017.

STATUS VED UDGANGEN AF 2016

Fibia havde med udgangen af 2016 cirka 600 kunder på VestMøn og startede i januar 2017 to nye projekter, der skal forsyne yderligere 150 husstande langs Hårbølle Strand og i Liseby. Som nævnt ovenfor er disse projekter i gang i April 2017.

Foreningen Hårbølle Vindebæk Fibernet fik i december 2016 tilsagn om støtte på 9 millioner kroner fra Statens Bredbåndspulje og 440.000 kroner fra Vordingborg Kommune til tre YouSee projekter, som omfatter de ejendomme, der ligger isoleret i det åbne land udenfor Fibia’s dækningsområder i Fanefjord Sogn.

Fibia fik i januar 2017 to puljer fra SEAS-NVE, hver på 50 millioner kroner til at forbedre fibernet forbindelserne i SEAS-NVE’s forsyningsområder. Den ene pulje er øremærket til at øge Fibia’s kapacitet og det er sandsynligvis denne pulje Hårbølle Strand og Liseby nyder godt af. Den anden pulje skal give tilskud til at forsyne ejendomme i det åbne land, hvor det ikke er muligt at installere fibernet på kommercielle vilkår.

 

Nederst på denne side finder du “OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL”, “12 GODE GRUNDE TIL AT FÅ FIBERNET” og “MOBILDÆKNING PÅ VESTMØN”.


EKSISTERENDE FIBIA FORSYNINGSOMRÅDER

Fibia har nu forsynet de tæt bebyggede områder i og omkring Damme, Askeby, Vollerup, Hårbølle, Vindebæk og Hjelm, samt et større område mellem Damsholte-Æbelnæs og Røddinge-Sprove-Tostenæs. Beboere indenfor de afgrænsede områder kan indtil videre få installeret fibernet for 500 kroner plus 6 måneders abonnement på en af Fibia eller Waoo’s fibernet eller TV-pakker.

Du kan hente og forstørre kort med afgrænsning af disse områder, så du kan se om din ejendom er omfattet af dette tilbud. Du kan tilmelde dig på: http://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/moen/

Damsholte-Æbelnæs-Lerbæk
Bissinge-Neble-Tranemose
Frenderupgade-Hjelm-Hjelm Kobbel
Store Lind-Sprove-Røddinge-Tostenæs
Damme-Askeby-Vollerup
Hårbølle-Vindebæk


FIBIA’s FIBERPULJE

Fiberpuljen er søgt på vegne af 100 beboere i den nordlige og østlige del af Damsholte Sogn, samt langs Kostervej vest for Stege. Prisen for installation er sat til 1995 kroner (inkl. moms) uanset beliggenhed, plus 6 måneders abonnement på en af Fibia eller Waoo’s fibernet eller TV-pakker.

 

Du kan læse mere her:

170204 Brev til beboere i Damsholte Sogn (Opdateret)
170209 Tilskudsberettigede adresser
Tilskudsberettigede adresser mellem De Hvide Sten og Koster
Afgrænsning VestMøn Nord plus Kostervej

HÅRBØLLE STRAND

Fibia startede i januar et projekt til forsyning af både helårshuse og fritidshuse langs Hårbølle Strand før sommerferien 2017. Udlægning af kabler er afsluttet i April, hvorefter Fibia’s montører vil kontakte husejere for at sætte fiberbokse op.

Her er der mulighed for et særligt Fritidshus-abonnement, men bemærk at det er ejendommens status i BBR registeret, der bestemmer, om det er muligt at tegne dette fritidsabonnement. Vordingborg Kommune har redegjort for dette og Fibia har efterfølgende godkendt Skipperbyen som fritidshuse, der kan få fritidsabonnement. Der er dog adskillige huse ved Hårbølle Strand der bruges som fritidshuse, men er registreret om helårshuse.

Læs mere i følgende dokumenter:
Afgrænsning Hårbølle Strand
170204 Orientering om fibernet ved Hårbølle Strand
170210 BBR status af boliger på VestMøn med fokus på Hårbølle Strand
Uddrag af mail fra Fibia om status af Skipperbyen


LISEBY OG HOUMARKEN

Fibia startede i april 2017 udlægning af kabler til Liseby og Houmarken. Prisen for installation af fibernet i dette område er 1995 kroner per husstand.

Se følgende for afgrænsning og tilskudberettigede adresser:
Afgrænsning_Hårbøllevej-Houmarken-Liseby
161220 Adresser_Liseby_VestMøn


YouSee PROJEKTERNE

Hårbølle Vindebæk Fibernet har fået tilsagn om tilskud fra Statens Pulje og Vordingborg Kommune til tre områder, der omfatter de ejendomme, som ligger udenfor Fibia’s nuværende forsyningsområder. Prisen for installation er som udgangspunkt 2000 kroner. Der er per 15. April ikke noget nyt om hvor meget det kommer til at koste per husstand.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Kan jeg skifte leverandør?
Hos Fibia er du bundet til fibernet og TV fra Waoo og VIASAT. Det skyldes, at Fibia installerer fibernet på kommercielle betingelser og derfor skal tjene omkostningerne ved udlægning af fibernet ind, før nettet kan åbnes for andre leverandører.

Hos YouSee kan du skifte leverandør efter seks måneder. Dette er muligt i kraft af at Staten og Vordingborg Kommune vil betale  størstedelen af udgifterne til udlægning af YouSee’s fibernet.

Hvor kan jeg se hvilke fibernet og TV-pakker jeg kan vælge?
Waoo giver giver dig et bredt udvalg af fibernet og TV-pakker til konkurrencedygtige priser og med præcis de samme muligheder for tilvalg af enkelte kanaler, som alle andre udbydere.

Lokalrådet har sat kassetter med Waoo’s brochurer i Fanefjord Brugs, Håbet, Damsholte Bed and Breakfast og forsamlingshuset i Hjelm.
Du kan også se mulighederne på Waoo’s hjemmeside.

Hvordan kommer jeg i gang?
VestMøn Lokalråd vil arrangere træningskurser over hele VestMøn i tilslutning til internettet, oprettelse en E-mail konto, brug af E-boks, brug af netbank og bestilling af varer via internettet.

12 GODE GRUNDE TIL AT FÅ FIBERNET

Du skal have fibernet for:

 1. at fremtidssikre værdien af dit hus, der bliver mere værd når fibernet er installeret
 2. at se TV uden flimmer
 3. at se film og TV serier, der ”streames” fra tjenester som Netflix og HBO
 4. at læse post fra det offentlige i din E-boks
 5. at benytte netbank
 6. at konsultere din læge via “e-konsultation”
 7. at holde bedre kontakt med din familie ved hjælp af programmer som SKYPE, Facebook, Facetime, Instagram, m.m.
 8. at dine skolesøgende børn kan bruge skolens netværk til deres hjemmeopgaver
 9. at dine børn og børnebørn kan bruge deres tablets og mobiltelefoner når de besøger dig
 10. at bestille varer over internettet og få dem bragt til din dør
 11. at hjælpe alle dine naboer og medborgere på VestMøn til at få fibernet ved at sikre en stor tilmelding
 12. at være forberedt til de ukendte muligheder, som internettet vil byde på i fremtiden.

MOBILDÆKNING PÅ VESTMØN

Lokalrådet har ikke haft ressourcer til at måle dækning og styrke af mobilnettet på VestMøn, I steder kan du se, hente og forstørre selskabernes egne kort over mobildækning på VestMøn.

TDC
3mobil

3 Mobil

TDC

Telia-Telenor

telia-telenor