Dialogmøde

2018 DIALOGMØDE MED KOMMUNALBESTYRELSEN
DAMME KRO MANDAG 19. MARTS 19-21

VestMøn Lokalråd inviterer hermed alle beboere til møde med Vordingborg Kommunes Dialogudvalg Mandag 19. Marts 2018 klokken 19.

Dagsorden:

  1. Velkommen
  2. Præsentation af politikerne i Dialog-udvalget
  3. Har vi ondt i Nærdemokratiet ?
  4. Fornyelse af Hårbølle Havn
  5. Oprydning på Stenminegrunden
  6. Fanefjordskolen

Kommunens Dialogudvalg består af:

Brit Skovgaard (S) Stege
Udvalg for Turisme og Erhverv, Børn og Unge, Kultur og Idræt

Kenneth Andersen (S) Stege
Udvalg for Turisme og Erhverv, Kultur og Idræt

Carsten Olsen (S) Vordingborg
Udvalg for Teknik, Energiselskabet, E-on

Heino Hahn (O) Stensved
Udvalg for Økonomi, Sundhed, Affald+,  Energiselskabet

Eva Sommer-Madsen (V) Vordingborg
Udvalg for Klima og Miljø, Børn og Unge

Ann Busch (Å) Vordingborg
Udvalg for Arbejdsmarked, Klima og Miljø

Hvis du har emner du gerne vil tale med kommunalpolitikerne om, så ring eller skriv til Lokalrådet på info@vestmoen-lokalraad.dk.