Dagsorden for lokalrådsmøde den 24.09.2019 kl. 19.00 på Ny Gammelsø

Orientering

Nyt om byfornyelsen i Damme v/Carsten Ohm

Møde med Klima-og Miljøudvalget

Møde med Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke

Møde med “Min Landsby”

Spørgsmål fra borgerne

Evt. og næste møde