Referat af lokalrådsmøde 12.12.2016

Orientering / Meddelelser.

Shelter plads.

Stormøde.

Andre møder.

Ansvars områder.

Eventuelt.

Referat af lokalrådsmødet mandag d. 12.12.2016 på Ny Gammelsø.
Tilstede: Lars, Per, Mogens, Anne Grete, Jørn og Marianne. Lisbeth fra Beboerforeningen.
Orientering:
Diger rapport og mange, mange bilag fra Forhave på Forkant. Rapporten ligger på nettet. Vi får en adresse.
Den gamle slagterbutik i Fanefjordgade overtages pr. 1. januar 2017 med brugsret i 3 år. Kommunen skaffer penge til annoncer og brochurer. Bosætningsgruppen skal sørge for møbler og andet inventar. Der søges midler i forskellige fonde. Nogle ejendomsmæglere og andre bosætningsgrupper skal deltage i arbejdsgrupper.
Fjernvarmen har fået positive tilbagemeldinger. RUC arbejder videre med rapporten. Der forventes svar i løbet af foråret 2017.
Kloakering i det åbne land er tema, der sætter fokus på det betimelige i at kloakere i det åbne land. Kommunerne skal bevise, at der er behov for spildevandsrensning ikke kloakering.
Fibernettet er rullet ud de fleste steder. Der er nogle problemer med tilslutningen ifølge mangler fra Fibias egne tilslutningslister.
Shelters
Lisbeth tager fat på at udarbejde ordensregler og betaling for shelterpladsen og kommer med et udspil.

Stormøde den 10.01.2017
Alle er tilmeldt minus Lars. Mødet foregår på Thorsvang kl.18.00
Bosætningsprojektet kommer på dagsordenen.
Vejenes tilstand kan også være et emne.
Ansvarsområder bliver taget op til debat på et møde i januar.
Eventuelt
Næste møde mandag den 16.01.17 og 26.01.17 kl. 19.00 på Ny Gammelsø.
Nogle henvendelser angående farten på vejene i Røddinge. Evt. skiltning kunne være en mulighed.
Som referent Marianne