Referat af lokalrådsmøde (28.07.2016)

Dagsorden

Referat af lokalrådsmøde 28.7.2016 på Ny Gammelsø

Tilstede: Jørn, Lars, Per, Anne Grete og Marianne. Afbud: Mogens Kjær

Mødet var åbent, og der var nogle få borgere.

Status på Fibernet.

Hårbølle Havn.

Der skal være ca. 100 tilmeldte for at Fibia vil gå i gang.

Ca. 60 har tilmeldt sig i Hårbølle Havn området.  Det er halvt fastboere og halv sommerhusejere. Flextilbuddet løber til 31.8.16.

Statens tilskud til bredbånd er ca. 200 millioner. For at komme i betragtning til tilskuddet, skal man selv betale kr. 2.000,-.  Vi kan være med til at udbrede information om ordningen, men det er den enkelte gruppe borger, der selv skal udfylde skemaet. Der er deadline for tilmelding 31.10.2016

Lars vil skrive en artikel til ugebladet og måske dagbladet. Der tænkes afholdt nogle møder, hvor der informeres om forløbet. Lars undersøger ligeledes om, der er interesserede for disse møder.

Der er kort, der viser, hvordan mobildækningen er på Vestmøn.  (TDC, Telia, Telenor og 3 Mobil)Det skal tjekkes om disse oplysninger holder vand.

Erhverv: Forslag om fyraftensmøder med lokale virksomheder for at lære deres behov at kende. Per undersøger muligheder for emner til et evt. møde med lokale landbrug. Der kommer et oplæg til næste møde.

Spildevandsplan.

Tillæg til spildevandsplan er udsendt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der er nedsat på tværs af lokalrådene og landsbyforum, der indkaldes til møde mellem 14. og 21. august. Høringsfrist 24.8.2016.

EVT.

Pasning af kanaler: Strategier og plan for pasning. Der bliver indkaldt til et møde, hvor repræsentanter for de forskellige pumpelag mødes. Frist til 19.8 med høringssvaret.

Per henviste til en artikel i Sydsjællands Tidende angående en frivillighedsbank.

Generationsskifte: Annoncere efter nye medlemmer til Lokalrådet blandt børnefamilier.

Næste møde mandag d.19.09.2016 på Ny Gammelsø kl. 19.00.

Som referent: Marianne