Referat af lokalrådsmøde (16. juni 2015)

Tid: 16. juni 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Anne Grete, Per, Mads, Jørn, Marianne, Lars og Trine
Fraværende: Carsten
Referent: Marianne

Mødet indledtes med et besøg i Hjelm, hvor lokalrådet fik en gennemgang af det nye solcelleanlæg. Derefter gik turen til den nye Udeskole på Fanefjordskolen.

1. Konstituering:
Genvalg til alle: Formand: Jørn, Næstformand: Per, Kasserer: Anne Grete. Sekretær: Marianne.
Internetansvarlig: Trine, alle andre relationer bliver som det hele tiden har fungeret.

2. Fanefjord Fun Fitness Park:
I princippet er lokalrådet enige i at støtte projektet. Der er lidt undren over, at det er en offentlig institution, der står for dette projekt. Forhåbentlig bliver de forskellige foreninger enige om at bruge tilbuddet. Lokalrådet formulerer en kommentar til brug for Kommunen. Lokalrådet har vurderet, at projektet ligger inden for formålet for vores udviklingsplaner, derfor giver lokalrådet sin støtte.

3. Internet på Vestmøn:
Lars redegjorde for de undersøgelser, der er foretaget på Vestmøn. Mads vil designe et skema til brug for hele befolkningen på Vestmøn, så vi kan få et overblik over behovet, og hvilken pris man er villig til at betale. Dette sker i juli og august.
Hvis vi selv vil grave til ledningsnettet til hovedmålerne, vil Fibia lægge ledninger ud til den enkelte forbruger.
Netværksgruppen afventer et møde med Ole Dupont.

4. Møn Nu, Bosætning, Tirsdagsmarked, Folkemøde:
Alle lokalråd i Vordingborg Kommune har fået en invitation til at få en stand på folkemødet. Alle lokalråd på Møn og Bogø samt Møn Nu slår sig sammen og får én stand.  Bosætningsgruppen/ambassadørerne har haft et møde, hvor de har udvekslet erfaringer. Stege og Østmøn er ved at prøve at få samme koncept, som Vestmøn sammen med Lundby og Bårse har udviklet. Kommunen har doneret muleposer, som kan uddeles til de nye beboere med alt det materiale, de får udleveret. Vi vil gerne have nogle muleposer til brug for folkemødet.  Møn Nu vil gerne etablere en stand på tirsdagsmarkedet. Jørn undersøger, om der kan laves en fordelingsplan, så standen kan blive bemandet alle tirsdagene.

Kommuneplan. Strategiplan:
Kommuneplanen læses grundigt hjemme. Såfremt der er kommentarer meldes de ind, så afholder vi et møde om sagen.

Toiletterne på Grønsundvej:
Jørn går videre med sagen.

Evt.:
Næste møde tirsdag den 18. august 2015 hos Anne Grete kl. 19.00.
Lørdag den 20.6 kommer borgmesteren kl. 14.00 til Røddinge og indvier St. Linds spildevandslav.

Skriv et svar