Referat af lokalrådsmøde (12. marts 2015)

Tid: 12. marts 2015
Sted: Ny Gammelsø
Tilstede: Trine, Per, Anne Grete, Iørn, Lars, Carsten, Marianne
Fraværende: Mads
Referent: Marianne

1: Evaluering af dialogmødet, hvor der var en del utilfredshed med politikernes manglende fremmøde. Næste gang skal der en ordentlig præsentation af såvel lokalråd som politikere. Relevante materialer fremsendes til politikerne tillige med indkaldelsen til dialogmødet således, at de har mulighed for at sætte sig ind i stoffet til mødet.

2: Internet og IT møde den 23.3 i Vordingborg Kommune kl.19.00. Trine deltager og Marianne måske.

3: Trafikhøring og trafikbestilling: Der er kommet en ekstraregning fra Movia, hvorfor der skal nye forhandlinger til, førend det endelige busudbud/aftaler kan komme på plads. Busserne på Møn kører som aftalt, og lokalrådet ønsker ikke at afgive nyt høringssvar.

4: Folkemøde 29.8.2015.

Der arbejdes på at få 4 scener: En stor scene, en ungdomsscene, en  lokalscene og en erhvervsscene
Jørn er blevet formand for lokalscenen: Foreløbig er by-og boligminister Carsten Hansen, samt en bosætningskonsulent fra Ærø inviteret.
Forslag til andre oplægsholdere ønskes. Internet, turisme, bosteder, lokale fødevarer kan også være interessante emner at få belyst.
Forslag om, at Vestmøn- og Bogølokalråd går sammen om en bod, men der bør tages kontakt til de øvrige lokalråd på Møn. Jørn tager kontakt til de øvrige lokalråd. Forslag om et møde torsdag den 23.4.2015.

5: Andre emner:  Lup’en skal på vores hjemmeside. Trine kontakter Mads, ellers scanner vi Lup’en ind.

6: Huset i Sprove er revet ned, og grunden skal overdrages til et nyligt oprettet Spildevandslaug. Forsamlingshuset Håbet kommer formentlig til at stå som ejer. Lokalrådet sørger for at grunden bliver i orden, og derefter går Lokalrådet ud af sagen.

7: Årsmødet finder sted torsdag den 21. maj 2015 på Ny Gammelsø kl.19.00. Der ønskes forslag til en oplægsholder.

8: Evt. Næste lokalrådsmøde bliver tirsdag den 28.4. 2015 kl. 19.00 hos Jørn. Lukket møde. Dagsordenen har bl.a. opsummering af mødet med lokalrådene, planlægning af årsmødet og planlægning af folkemødet.

Skriv et svar