Referat af møde vedr. spildevandsplaner (28. januar 2014)

Referent: Lars Skov Andersen

Thomas Christfort, der er nyvalgt formand for Vordingborgs Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø og tillige formand for Vordingborg Forsyning, var i Hårbøllehuset Tirsdag 28 Januar og fortalte om kommunens spildevandsplaner. med fokus på Vestmøn. Thomas gav en fortræffelig indledning om hans ambitioner for det fremtidige arbejde i Vordingborg Kommune, hvorefter der fulgte et par timers en intens debat med mange spørgsmål fra de cirka 40 deltagere. Thomas Christfort fortalte at kommunen og Vordingborg Forsyning fremover vil lave en grundig vurdering af effekten af investeringer i kloakering og spildevandsrensning for at sikre at både kommunen og borgerne får mest miljø for pengene. Denne vurdering – benefit-cost analyse – er et krav fra EU, som skal sikre at man starter med de tiltag der fjerner mest forurening per krone. Dette er især vigtigt for os borgere fordi alle investeringer i vand- og spildevand betales af brugerne, så den information blev godt modtaget.

Kravene til spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i det åbne land og især Hårbølle By var klart aftenens hovedemne.
Spildvandsplanen, der blev vedtaget i December 2013, viser at på Vestmøn er det kun de ejendomme, der direkte eller indirekte udleder spildevand til Stege Nor som skal etablere individuelle eller fælles renseanlæg inden 2017. Forskellige tekniske løsninger blev diskuteret, især muligheden for at lave private pileanlæg i stedet for tilslutning til offentlig kloak, således som det i øjeblikket sker i Røddinge. Fordelen ved pileanlæg og andre private løsninger er at der ikke skal betales vandafledningsafgift til kommunen og med en pris på 40 kr per kubikmeter kan det på sigt blive den billigste løsning.

Thomas Christfort forsikrede også deltagerne at Vordingborg Kommune vil gøre sit bedste for at minimere den økonomiske byrde for husejere ved at tilbyde lån til tilslutning til kloakering, men at det desværre ikke er muligt for kommunen at tilbyde lån til de kloakarbejde der skal laves på egen grund.

Mødet var arrangeret af Vestmøn’s Lokalråd som en opfølgning på at Hårbøllehusets medlemmer i efteråret 2013 bidrog til at få Mogens Bengtson valgt som forbrugerrepræsentant i Vordingborg Forsyning. Hvis du har spørgsmål til dine egne muligheder for kloakering er du velkommen at kontakte Vestmøns Lokalråd på info@vestmoens-lokalraad.dk.

Yderligere information om spildevandsplanen findes på hjemmesiden http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11157 . Den indeholder links til hele planen og dens kortgrundlag, samt til et sammendrag af planen, der også kan hentes på Lokalrådets hjemmeside www.vestmoen-lokalraad.dk.
Desuden har Teknisk Forvaltning i Langebæk en udmærket brochure om forskellige muligheder for privat spildevandsrensning.

Skriv et svar