Referat af lokalrådsmøde (3. december 2013)

Dato: 3. december 2013
Tilstede: Jørn Svenstrup, Per Skov, Mads Krebs, Anne Grete Olsen, Lars Skov Andersen, Marianne Boje.
Afbud: Carsten Nielsen.
Referent: Marianne Boje.

1. Meddelelser

Jørn bød velkommen til lokalrådets nye medlem: Lars Skov Andersen. Vi glæder os til samarbejdet.

Det nys overståede kommunalvalg blev berørt. Bl.a. at de årlige dialogmøder udskydes således, at de nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen kan fordele deres tilknytning til de forskellige lokalråd.

Shelterplads: Shelterpladsen blev officielt indviet den 13. 11. i strålende solskin. Der var ca. 50 personer, der blev holdt taler og serveret både varme og kolde drikke. Stor ros til pladsen. De sidste penge til projektet er på plads. Fanefjordfonden har bevilget 35.000, og Vordingborg Kommune har frigivet de lovede 50.000,-. Mht. til Lag-midlerne er ekspeditionstiden oppe på 9 måneder måske længere. Økonomien holder.

Pladsen foran Fanefjordskolen er blevet fyldt op, så det ser fint ud igen.

Bosætningsprojektet: mellem Vestmøn, Lundby og Bårse er afsluttet pr. 1/12.13. Desværre er der ikke penge til et afslutningsprojekt. Derfor afholder Landsbyforum et arrangement onsdag den 15.1.14 i Vintersbølle. I det 2-årige forløb har ambassadørerne budt 38 husstande velkommen.

  • 21.1.14 afholdes formandsmøde i Landsbyforum.
  • 8.1.14 Møde i Kommunen angående trafik
  • 14.1.14 skolemøde i Vordingborg ang. skolereformen

Lokal-tv i Damme Brugs, hvor vi også er repræsenteret. Marianne tager kontakt til Johnny Buch angående det videre forløb: udseende, priser osv.

Hjemmesiden opdateres .

Lars: Mogens Bentzon indvalgt i Vordingborg Forsyning. I den forbindelse vil Lars invitere Mogens Bentzon og Thomas Christfort til et møde. Tid og sted udmeldes senere.

Jørn bliver løbende orienteret om, hvad der sker/skal ske med Mejeriet på Fanefjordgade og Ellens Cabaret.

2. Lup

Vi har oprettet os i Drop Boks, hvor vi kan lægge alle relevante papirer ind i således, at vi alle er opdateret hele tiden.

Per Skov: Der har været et møde mellem en konsulent, Johan West, fra DGI og Per Skov angående forskellige aktiviteter, der kan komme på tale.

Per er ved at lave en oversigt over samtlige mulige lokaliteter – inde og ude. Per tager kontakt til de forskellige beboerforeninger, institutioner, foreninger m.m.

Per udfærdiger et forslag til VISIONER om dette tiltag.

Visioner for LUP’en skal være på plads, så de kan fremlægges på årsmødet.

Bosætningsprojektet: Anne Grete sender bosætningsbrochuren til os alle i Drop Boks.

3. Evt.

Næste møde i slutningen af januar 2014. Datoen udmeldes senere.

Skriv et svar