Referat af lokalrådsmøde (5. november 2013)

Tid: 5. november
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte
Tilstede: Jørn, Carsten, Mads, Per og Marianne
Afbud: Anne Grethe
Referent: Marianne

I den første del af mødet deltog Claus Lyngby fra Vordingborg Kommune. Claus er tilknyttet bl.a. LUPén og var med for at give respons og gode råd til de visioner og mål, vi har for vore lokale udviklingsplaner.

Jørn redegjorde for vore visioner, som er blevet samlet i 5 punkter. (se bilag)

Mads redegjorde for vore mål og delmål, der skal opfylde vore visioner.

Claus ville gerne have, at vi beskriver den proces, vi har været igennem. Ligeledes, at vi beskriver vore udfordringer. Vores udfordringer bliver at udvælge, prioritere de udviklingsplaner, vi gerne vil tage fat på.

Hellere få projekter, der bliver fulgt til dørs – efter tid kan disse projekter udvides.

Vi besluttede at gå i gang med 3 projekter: Turisme, Bosætning og Erhverv.

Der kom mange gode råd, som lokalrådet nu vil arbejde videre med. Der bliver oprettet en ”dropbox”, så hele lokalrådet bliver orienteret og let kan se forskellige bilag m.m.

Derefter gik det ordinære møde i gang.

1. Meddelelser

Jørn orienterede om problemer i Lokalrådet for Stege-Lendemark. På sigt kan der ske sammenlægninger af lokalråd.

Dagligbrugsen i Damme har fået et TV, der viser spot fra forskellige foreninger bl.a. Fanefjord Beboerforening, HOB-huset.

Vi undersøger muligheden for også at komme på.

Rødding beboerforening er blevet nedlagt.

2. Pilerensning

Der er ikke så meget aktivitet pt., da spildevandsplanen ikke er færdig. Det sker forhåbentlig i december. Der er en klagesag, der først skal afklares, førend man kan komme videre.

3. Shelterplads i Slotshaven

Jørn tager kontakt til Lisbeth Poulsen angående brug af pladsen.

Der er indvielse onsdag den 13.11.13 kl. 11.00. Alle er velkomne.

4. Næste møde

Tirsdag 3.12.13 på Ny Gammelsø. Lukket møde.

Skriv et svar