Referat af lokalrådsmøde (8. oktober 2013)

Tid: 8. oktober 2013
Sted: Ny Gammelsø, Damsholte
Tilstede: alle
Referent: Marianne

Den første del af mødet var en præsentation af den nye kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune. Han fortalte om sin baggrund, sine visioner for kommunen og ikke mindst Vordingborg Kommunes visioner og planer.
Et meget oplysende møde, der giver håb om et godt samarbejde med Lokalrådet og Kommunen.

Ved fremtidige Lag-projekter skal alle bilag indsendes til udvalget. Lag-udvalget laver selv regnskaberne for projekterne. Forretningstiden bliver så de nuværende 8 måneder + 6 måneder, altså 1 år og 2 måneder.

Vores bilag, regninger indsendes inden 8 dag, og kommer dermed med under den gamle ordning.

Vestmøn Vandværk

Der er givet tilsagn om, at vandværkerne på Vestmøn kan sluttes sammen.
Alle opfordres til at gå til de lokale vandværksgeneralforsamlinger og blive orienteret.
Kommunen har lavet en grøn pulje. I 2014 er der 1 mill. Kr. i 2015 bevilges der yderligere midler.
Puljen formidles af Landsbyforum, og der kan ansøges om midler derigennem.

LUP

Mads skriver forslag til introduktion om vision for Lup-projekter på Vestmøn med udgangspunkt i de ”gode” ting, vi har fra ide-aftenen.
Iørn og Per beskriver visionerne for projektet.

Næste møde

Tirsdag den 5. november 2013 i Håbet kl. 19.00

Skriv et svar