A Forside – Nyt fra Vestmøn Lokalråd

Den Samskabende Landsby
Workshop Fanefjord Skole 24. April 18:30-20:30
ALLE ER VELKOMNE !!!

Gemeinschaft og VestMøn Lokalråd inviterer til den anden workshop i Den Samskabende Landsby, som skal føre til konkrete baseret på den Lokale Udviklings Plan for Vestmøn, som kan hentes øverst på siden. Workshop bil dykke ned i de konkrete partnerskaber og ideer, som er kommet frem gennem projektet. Invitation og dagsorden til mødet 24. April kan hentes her 180424 Den Samskabende Landsby – Workshop 2.

LOKALRÅDETS ÅRSMØDE
TIRSDAG 15. MAJ 19:00 PÅ Ny Gammelsø B&B

Læs den Lokale Udviklings Plan og se hvilke muligheder du har for at støtte op om udviklingen på VestMøn de kommende 4 år. Der er mulighed for at vælge op til 5 nye medlemmer ind i Lokalrådet.
Dagsorden følger.

LOKAL UDVIKLINGS PLAN 2018-2021

Lokalrådet har udarbejdet ny Lokal Udviklings Plan for 2018-2021, som kan hentes her 180327 LUP VestMøn 2018-21.

DIALOGMØDE MED KOMMUNALBESTYRELSEN
MANDAG 19. MARTS 19-21
REFERAT

Referatet fra det årlige dialogmøde med medlemmer af  Vordingborgs  Kommunalbestyrelse, VestMøns beboere og Lokalrådet kan hentes her:
180319 Referat af Dialogmøde 19. Marts 2018

BYFORNYLSE OMKRING MEJERITORVET I DAMME

Vordingborg Kommune har udarbejdet et forslag til byfornyelsen, som kan hentes her (15 MB stor fil): 180131 Områdefornyelsen i Damme Askeby.

FJERNVARME I DAMME ASKEBY

Lokalrådet undersøgte i 2016-17 mulighederne for at etablere et biogas-anlæg på VestMøn og at udnytte en del af energiproduktionen  til Fjernvarme i Damme, Askeby og Vollerup. Det skete i samarbejde med Vordingborg Kommune og Roskilde Universitets Center, som led i et nationalt krav om at reducere kommunernes CO2-udslip med 20%. Via e-Boks blev 250 husejere spurgt om nuværende varmekilde(r). Det resulterede i 168 besvarelser, hvilket var en meget høj deltagelse. Besvarelserne viste, at omstillingen fra olie til andre energiformer allerede er godt på vej i Damme-Askeby. Således oplyste 33% af ejerne af de ejendomme, hvis varmekilde i BBR-registret var registrerede, som oliefyr eller oliekamin, at de havde ændret deres primære varmekilde til varmepumpe(r) eller træpillefyr.

Konklusionen var, at fjernvarme i den traditionelle facon i Damme-Askeby er for dyrt til at være en holdbar løsning. RUC’s rapport kan hentes her: 170707 Varmeforsyning i Store Damme

SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND
SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND

Lokalrådet vejleder gerne om alternativer til spildevandsrensning i det åbne land eller separering af regnvand.

Vi skal bla. henvise til at Retten i Roskilde i November 2018 frikendte en grundejer, der nægtede at efterkomme Roskilde Kommunes påbud om rensning af husspildevand. Frikendelsen skete fordi kommunen ikke kunne påvise at spildevandet fra ejendommen forurenede det nedstrøms liggende vandløb.

Nyttige links

Link til 180404 Foreninger på VestMøn.