Forside – Nyt fra Vestmøn Lokalråd

INTERNET PÅ VESTMØN – UPDATE

Lokalrådet har nu indsendt 3 ansøgninger til Energistyrelsens Bredbåndspulje for 2018.

  • Borrens Bjerg med 15 af 21 ejendomme (71%)
  • Tjørnemarke med 17 af 24 ejendomme (71%)
  • Hjelm Nord med 24 af 38 ejendomme (63%)

Kort over de tre områder:

.

Borrens Bjerg: Basnæsvej 19, Orehældvej, Kong Asgers Vej og Borrensvej.

(Den stiplede strækning gennem Røddinge og Sprove blev forsynet i 2016-17)

Energistyrelsen har meddelt, at der er indkommet 137 ansøgninger med et samlet budget på 150 millioner, men at der kun er 110 millioner til rådighed. Resultatet af ansøgningerne vil blive offentliggjort inden Jul, så vi håber på julegaver til alle.

Tilslutningen på VestMøn er på samme niveau som i 2015-16, men i alle tre tilfælde er antallet af ejendomme i hvert område for lavt til at opnå maksimumpoint. Til gengæld har FIBIA givet generøse tilskud og Vordingborg Kommune et tilskud på 1000 kroner per ejendom, hvilket styrker vores ansøgninger.

Hvis vores ansøgninger IKKE godkendes samler vi dem i en stor fælles ansøgning i 2019.

Parallelt medLokalrådets ansøgninger forventer vi at Hårbølle Vindebæk Fibernet har gentaget sin ansøgning til fiberpuljen i 2016 for den sydlige del af VestMøn.

Tjørnemarke: Gralen, Kostervej og Grønsundvej

Hjelm Nord: Baunehøjvej, Jættestuevej, Hjelmvej og Hjelmnakkkevej

(Den stiplede strækning af Rytzebækvej og gennem Hjelm blev forsynet i 2016-17)

Med venlig hilsen
Lars Skov Andersen

LOKAL UDVIKLINGS PLAN 2018-2021

Lokalrådet har udarbejdet ny Lokal Udviklings Plan for 2018-2021, som kan hentes her 180327 LUP VestMøn 2018-21.

BYFORNYLSE OMKRING MEJERITORVET I DAMME

Vordingborg Kommune har udarbejdet et forslag til byfornyelsen, som kan hentes her (15 MB stor fil): 180131 Områdefornyelsen i Damme Askeby.

SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND
SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND

Lokalrådet vejleder gerne om alternativer til spildevandsrensning i det åbne land eller separering af regnvand.

Vi skal bla. henvise til at Retten i Roskilde i November 2018 frikendte en grundejer, der nægtede at efterkomme Roskilde Kommunes påbud om rensning af husspildevand. Frikendelsen skete fordi kommunen ikke kunne påvise at spildevandet fra ejendommen forurenede det nedstrøms liggende vandløb.

Nyttige links

Link til 180404 Foreninger på VestMøn.