NÆSTE LOKALRÅDSMØD

MANDAG 20. MARTS HOS DAMSHOLTE B&B, GRØNSUNDVEJ 251, DAMSHOLTE

Åbent møde. Alle er velkomne !

SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

Den arbejdsgruppe, som Landsbyforum nedsatte på foranledning af VestMøn Lokalråd, har bidraget til at yderligere påbud om spildevandsrensning i det åbne land er udsat til ny behandling i Vordingborg Kommunalbestyrelse i 2. kvartal af 2017.

Arbejdsgruppen er ved at ruste sig til den fornyede behandling og har i den anledning foreslået politikere og Forvaltningen at holde et fælles møde. Formålet med mødet er at følge op på nye vejledninger fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og sikre, at disse bliver inddraget i det forvaltningsgrundlag, som Kommunalbestyrelsen har bedt Forvaltningen forberede.

Du kan læse mere om arbejdet her:
Sammenfatning af høringssvar Oktober 2016
Forvaltningens kommentarer til sammenfatning
Brev til Teknik og Miljøudvalget Februar 2017

FEBRUAR-NYT OM FIBERNET PÅ VESTMØN

! Adresse for tilmelding til Fiberpuljen er internet@vestmoen-lokalraad.dk !

Skipperbyen ved Hårbølle Strand er godkendt som fritidshuse.

Der er i øjeblikket stor fibernet aktivitet på VestMøn. Fibia er ved at afslutte installation af fibernet i de 4 områder, der søgte om fibernet i 2016 og har startet to nye projekter i Liseby og Hårbølle Strand. VestMøn Lokalråd er i gang med at søge Fibia’s Fibernetpulje for ejendomme i det åbne land i den nordlige og østlige del af Damsholte Sogn og Hårbølle Vindebæk Fibernet har fået støtte fra Statens Bredbånds-pulje og Vordingborg Kommune til et tilsvarende projekt for det åbne land i Fanefjord Sogn.

Du kan se mere under fanen FIBERNET.

Lars Skov Andersen og Mads Krebs
Fibernet-udvalget

VestMøn Lokalråd dækker:

Æbelnæs, St. Lind, Rødding, Sprove, Kokseby, Tostenæs, Damsholte, Hjelm, Rytzebæk. Nr. og Sdr. Frenderup, Lerbæk, Askeby, Damme, Vollerup, Liseby, Hårbølle og Vindebæk (Fanefjord og Damsholte sogne).

På vores hjemmeside finder du blandt andet:

Vigtige links: