Forside – Nyt fra Vestmøn Lokalråd

DIALOGMØDE MED KOMMUNALBESTYRELSEN
DAMME KRO
MANDAG 19. MARTS 19-21 

Det årlige dialogmøde mellem Vordingborgs  Kommunalbestyrelse, VestMøns beboere og Lokalrådet finder sted på Damme Kro Mandag 19. Marts 19-21.

Hvis du har emner du gerne vil have drøftet ved møde så kan du skrive til Lokalrådet på info@vestmoen-lokalraad.dk eller ringe til en af os.
Se mere her Dialogmøde.

LOKAL UDVIKLINGS PLAN 2018-2021

Lokalrådet har udarbejdet ny Lokal Udviklings Plan for 2018-2021, som nu kan hentes her VestMøn Lokal Udviklings Plan 2018-2021.

 SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

Den arbejdsgruppe, som Landsbyforum på foranledning af VestMøn Lokalråd nedsatte i 2016, har bedt om møde med kommunens nye udvalg for Klima og Natur for at forklare vores indsigelser til det Administrationsgrundlag om spildevandsrensning i det åbne land som kommunens forvaltning har udarbejdet.

Arbejdsgruppen har i December 2018 indsendt et omfattende høringssvar til en ny vejledning til kommunerne som Miljøstyrelsen har udarbejdet.

Retten i Roskilde har i November 2018 frikendt en grundejer, der nægtede at efterkomme Roskilde Kommunes påbud om rensning af husspildevand. Frikendelsen skete på grundlag af præcis de indsigelser som Arbejdsgruppen har gjort.