Forside – Nyt fra Vestmøn Lokalråd

 

INTERNET PÅ VESTMØN

“Vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger på Lokalrådets forsøg på at skaffe bedre bredbånd til den nordlige del af VestMøn inkluse dele af Steg og Omegn.

VestMøn Lokalråd har nu registreret 3 projekter hos Statens Bredbåndspulje og bedt FIBIA give tilbud på fibernet til de tre områder. Ansøgningen til Statens Pulje skal indsendes senest 31. Oktober, men i praksis sker det Søndag 28. Oktober.

Hvis du bor indenfor eller nær et af de tre områder og endnu ikke har sendt en fuldmagt kan du muligvis nå at komme med.

De tre områder er:

Borrens Banke med 15 af 22 ejendomme (68%)

Tjørnemarke med 11 af 22 ejendomme (50% – her skal flere til)

Baunehøjvej – Hjelmvej med 20 af 31 ejendomme (65% – sandsynligvis nedre grænse for tilskud)

Information kan hentes her og fuldmagt her.”
Med venlig hilsen
Lars Skov Andersen

 

LOKAL UDVIKLINGS PLAN 2018-2021

Lokalrådet har udarbejdet ny Lokal Udviklings Plan for 2018-2021, som kan hentes her 180327 LUP VestMøn 2018-21.

BYFORNYLSE OMKRING MEJERITORVET I DAMME

Vordingborg Kommune har udarbejdet et forslag til byfornyelsen, som kan hentes her (15 MB stor fil): 180131 Områdefornyelsen i Damme Askeby.

SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND
SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND

Lokalrådet vejleder gerne om alternativer til spildevandsrensning i det åbne land eller separering af regnvand.

Vi skal bla. henvise til at Retten i Roskilde i November 2018 frikendte en grundejer, der nægtede at efterkomme Roskilde Kommunes påbud om rensning af husspildevand. Frikendelsen skete fordi kommunen ikke kunne påvise at spildevandet fra ejendommen forurenede det nedstrøms liggende vandløb.

Nyttige links

Link til 180404 Foreninger på VestMøn.