A Forside – Nyt fra Vestmøn Lokalråd

LOKALRÅDETS ÅRSMØDE
TIRSDAG 15. MAJ 19:00 PÅ Ny Gammelsø B&B

Læs den Lokale Udviklings Plan og se hvilke muligheder du har for at støtte op om udviklingen på VestMøn de kommende 4 år.

Referat på vej.

LOKAL UDVIKLINGS PLAN 2018-2021

Lokalrådet har udarbejdet ny Lokal Udviklings Plan for 2018-2021, som kan hentes her 180327 LUP VestMøn 2018-21.

DIALOGMØDE MED KOMMUNALBESTYRELSEN
MANDAG 19. MARTS 19-21
REFERAT

Referatet fra det årlige dialogmøde med medlemmer af  Vordingborgs  Kommunalbestyrelse, VestMøns beboere og Lokalrådet kan hentes her:
180319 Referat af Dialogmøde 19. Marts 2018

BYFORNYLSE OMKRING MEJERITORVET I DAMME

Vordingborg Kommune har udarbejdet et forslag til byfornyelsen, som kan hentes her (15 MB stor fil): 180131 Områdefornyelsen i Damme Askeby.

SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND
SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND

Lokalrådet vejleder gerne om alternativer til spildevandsrensning i det åbne land eller separering af regnvand.

Vi skal bla. henvise til at Retten i Roskilde i November 2018 frikendte en grundejer, der nægtede at efterkomme Roskilde Kommunes påbud om rensning af husspildevand. Frikendelsen skete fordi kommunen ikke kunne påvise at spildevandet fra ejendommen forurenede det nedstrøms liggende vandløb.

Nyttige links

Link til 180404 Foreninger på VestMøn.