Forside – Nyt fra Vestmøn Lokalråd

LEGEUNIVERSET MØN
ONSDAG 18. APRIL 19:00 I HÅRBØLLEHUSET

Det nye fænomen – og den nye virksomhed – LEGEUNIVERSET MØN er ved at tage form. Den 4. april var elleve inspirerende og begejstrerede mennesker samlet omkring begrebet LEG, hvor man diskuterede og definerede begrebet.

Onsdag 18. April tager vi hul på fase 2, gennemgår nogle af de tanker, der blev kastet på bordet omkring begrebet LEG, og efterfølgende kommer vi til en mere konkret snak om: Virksomhedsform, etableringsstrategi, økonomi, markedsføring, samarbejdspartnere, fysiske lokaliteter, relation til lokalområdet, relation til det offentlige system o.s.v.

Meld dig til med mail til info@legeprojektet.dk,  så vi kan få et godt og frugtbart samarbejde mellem fantasi og virkelighed, mellem drømme og hverdag.

Vi tror selv på, at LEGEUNIVERSET MØN kan blive en stor ting for alle på Møn.

GENERALFORSAMLING I DAMME DAGLIG’BRUGS
TORSDAG 19. APRIL 19:00 PÅ DAMME KRO

Vores Brugs er vores livsnerve så kom og slut op om Brugsens fremtid.
Brugsens slagter er sandsynligvis den bedste i byen, på Møn og i Vordingborg Kommune og finder gerne lige præcis det stykke kød du gerne vil have.

LOKALRÅDETS ÅRSMØDE
TIRSDAG 15. MAJ 19:00 PÅ DAMME KRO

Læs den Lokale Udviklings Plan og se hvilke muligheder du har for at støtte op om udviklingen på VestMøn de kommende 4 år. Der er mulighed for at vælge op til 5 nye medlemmer ind i Lokalrådet.
Dagsorden følger.

LOKAL UDVIKLINGS PLAN 2018-2021

Lokalrådet har udarbejdet ny Lokal Udviklings Plan for 2018-2021, som kan hentes her 180327 LUP VestMøn 2018-21.

BYFORNYLSE OMKRING MEJERITORVET I DAMME

Vordingborg Kommune har udarbejdet et forslag til byfornyelsen, som kan hentes her (15 MB stor fil): 180131 Områdefornyelsen i Damme Askeby.

Den Samskabende Landsby
Workshop Fanefjord Skole 24. April 18:30-20:30
ALLE ER VELKOMNE !!!

Gemeinschaft og VestMøn Lokalråd inviterer til den anden workshop i Den Samskabende Landsby, som skal føre til konkrete baseret på den Lokale Udviklings Plan for Vestmøn, som kan hentes øverst på siden. Workshop bil dykke ned i de konkrete partnerskaber og ideer, som er kommet frem gennem projektet. Invitation og dagsorden til mødet 24. April kan hentes her 180424 Den Samskabende Landsby – Workshop 2.

DIALOGMØDE MED KOMMUNALBESTYRELSEN
MANDAG 19. MARTS 19-21
REFERAT

Referatet fra det årlige dialogmøde med medlemmer af  Vordingborgs  Kommunalbestyrelse, VestMøns beboere og Lokalrådet kan hentes her:
Ikke klar endnu.

FJERNVARME I DAMME ASKEBY

Lokalrådet undersøgte i 2016-17 mulighederne for at etablere et biogas-anlæg på VestMøn og at udnytte en del af energiproduktionen  til Fjernvarme i Damme, Askeby og Vollerup. Det skete i samarbejde med Vordingborg Kommune og Roskilde Universitets Center, som led i et nationalt krav om at reducere kommunernes CO2-udslip med 20%. Via e-Boks blev 250 husejere spurgt om nuværende varmekilde(r). Det resulterede i 168 besvarelser, hvilket var en meget høj deltagelse. Besvarelserne viste, at omstillingen fra olie til andre energiformer allerede er godt på vej i Damme-Askeby. Således oplyste 33% af ejerne af de ejendomme, hvis varmekilde i BBR-registret var registrerede, som oliefyr eller oliekamin, at de havde ændret deres primære varmekilde til varmepumpe(r) eller træpillefyr.

Konklusionen var, at fjernvarme i den traditionelle facon i Damme-Askeby er for dyrt til at være en holdbar løsning. RUC’s rapport kan hentes her: 170707 Varmeforsyning i Store Damme

SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND
SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND

Lokalrådet vejleder gerne om alternativer til spildevandsrensning i det åbne land eller separering af regnvand.

Vi skal bla. henvise til at Retten i Roskilde i November 2018 frikendte en grundejer, der nægtede at efterkomme Roskilde Kommunes påbud om rensning af husspildevand. Frikendelsen skete fordi kommunen ikke kunne påvise at spildevandet fra ejendommen forurenede det nedstrøms liggende vandløb.

Nyttige links

Link til 180404 Foreninger på VestMøn.