GÆSTEHUS

Lokalrådet har fået stillet Fanefjordgade 98 – den gamle slagterbutik ved siden af Fanefjord Brugs – til rådighed som Gæstehus for familier der overvejer at flytte til Møn. Familierne kan låne huset i 2 uger så de kan opleve vores lokalsamfund og samtidig prøve hvordan det er at pendle til deres arbejde, hvis dette er relevant. 25.10.2017 flytter den første familie ind.

I løbet af sommeren vil det tidligere butikslokale blive indrettet til kontor for Lokalrådet, hvor vi en gang om ugen vil holde internet-café, så alle de nye fibernet brugere kan få størst mulig gavn at de nye muligheder som fibernettet giver.

SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

Den arbejdsgruppe, som Landsbyforum nedsatte på foranledning af VestMøn Lokalråd, har bidraget til at yderligere påbud om spildevandsrensning i det åbne land er udsat til ny behandling i Vordingborg Kommunalbestyrelse i 2. kvartal af 2017.

Arbejdsgruppen er inviteret til at give møde med forvaltningen om en fælles henvendelse til Miljøstyrelsen. Formålet med mødet er at følge op på nye vejledninger fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, som nu er lagt sammen med Miljøstyrelsen.

Du kan læse mere om arbejdet her:
Sammenfatning af høringssvar Oktober 2016
Landsbyforums brev til kommunen af 21. Februar 2017
Forvaltningens kommentarer til sammenfatning

VestMøn Lokalråd dækker:

Æbelnæs, St. Lind, Rødding, Sprove, Kokseby, Tostenæs, Damsholte, Hjelm, Rytzebæk. Nr. og Sdr. Frenderup, Lerbæk, Askeby, Damme, Vollerup, Liseby, Hårbølle og Vindebæk (Fanefjord og Damsholte sogne).

På vores hjemmeside finder du blandt andet:

Vigtige links: