NÆSTE LOKALRÅDSMØDE ER ÅRSMØDE !!!

MANDAG 15. MAJ 19:00 HOS DAMSHOLTE B&B, GRØNSUNDVEJ 251

Camøno’en inviteres til at fortælle om projektet 

GÆSTEHUS

Lokalrådet har fået stillet Fanefjordgade 98 – den gamle slagterbutik ved siden af Fanefjord Brugs – til rådighed som Gæstehus for familier der overvejer at flytte til Møn. Familierne kan låne huset i 2 uger så de kan opleve vores lokalsamfund og samtidig prøve hvordan det er at pendle til deres arbejde, hvis dette er relevant.

Gæstehuset bliver indviet Søndag 07. Maj, hvor Borgmester Mikael Seiding Larsen vil holde åbningstale 11:30, hvorefter nøglen overdrages til første gæstefamilie og Lokalrådet og Fanefjord Brugs er værter for et let traktement på Mejeritorvet..

Lokalrådet vil sætte stor pris på hjælp til at sætte huset i stand i week-enden 29-30 April 10-14.

DEN MODERNE LANDSBY

Lokalrådet har i samarbejde med konsulenthuset “Gemeinschaft” søgt Erhvervsstyrelsens Landdistriktpulje om støtte til ”Udvikling af model for den moderne landsby” med basis i Andelshus 2.0 udarbejdet af Fonden Møns Bygningsfornyelse og andre planer for bytorvet mellem Fanefjord Brugs og Mejeri.

Projektet vil kortlægge ressourcer og potentialer på VestMøn og komme med forslag til byudvikling.

Ansøgningen kan læses her..

SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

Den arbejdsgruppe, som Landsbyforum nedsatte på foranledning af VestMøn Lokalråd, har bidraget til at yderligere påbud om spildevandsrensning i det åbne land er udsat til ny behandling i Vordingborg Kommunalbestyrelse i 2. kvartal af 2017.

Arbejdsgruppen er inviteret til at give møde med forvaltningen om en fælles henvendelse til Miljøstyrelsen. Formålet med mødet er at følge op på nye vejledninger fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, som nu er lagt sammen med Miljøstyrelsen.

Du kan læse mere om arbejdet her:
Sammenfatning af høringssvar Oktober 2016
Landsbyforums brev til kommunen af 21. Februar 2017
Forvaltningens kommentarer til sammenfatning

VestMøn Lokalråd dækker:

Æbelnæs, St. Lind, Rødding, Sprove, Kokseby, Tostenæs, Damsholte, Hjelm, Rytzebæk. Nr. og Sdr. Frenderup, Lerbæk, Askeby, Damme, Vollerup, Liseby, Hårbølle og Vindebæk (Fanefjord og Damsholte sogne).

På vores hjemmeside finder du blandt andet:

Vigtige links: